Jeden ohromující a veřejnosti dost neznámý brněnský úhel pohledu na Brno je ze střešní terasy Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci. Lze z ní přehlédnout celé Brno kolem dokola. Brno se odtud jeví poměrně malé a přehledné a stačí tudíž malá a přehledná strategie.

Třeba i pro onu pořád omílanou restrukturalizaci brněnského zdravotnictví, aby už konečně každý pochopil, co se tím vlastně míní. Zatím to příliš nechápou ani sami stratégové, je to zatím křeč za křečí a z reformy zatím málo radosti kolem.

Velký stratég, kující velkou strategii kdesi dole ve skrytu města, má ve skutečnosti rozhled malého stratéga. Naopak nahoře na terase na brněnském Žlutém kopci se může i malým stratégům naskytnout nevídaný rozhled. Možná se tak stanou většími. Hlavně takovými, kteří se radují z jednoduchosti a průhlednosti řešení.

Užitečnou strategii musí být vidět. Zatuchlé úkryty rodí zatuchlé strategie. Stratég by měl povinně na stáž na terasu, aby prohlédl a aby si ho prohlédli jiní. Možná i proto je o ústav na Žlutém kopci stále větší zájem. Strategie visí nad Brnem dost jasně a je z terasy na dosah.

Rozhledu však netřeba těm, jimž nejde o žádnou strategii, ale jen účelové krůčky. Chce-li se o strategii jen mlžit. Co mysliteli prospívá, je sice pragmatické. Jenže příliš vulgární pragmatismus ničí etiku, hodnoty, mezilidské vztahy i dřívější zásluhy, léta budované. Až se pak jednomu dělá špatně. Spraví se to třeba zase právě na terase, na vzduchu, třeba postačí jen vyvětrat.

Pobyt na čerstvém vzduchu terasy širokým výhledem inspiruje. I vulgární pragmatikové se na sluncem prozářené terase nad Brnem třeba vykuklí v malé stratégy a třeba tak někdy i začne reforma brněnského zdravotnictví . Pochopená z nadhledu, nikoli ze sekretariátů a temných zákoutí. Bylo by to vskutku v Brně dost jednoduché. Vodil jsem na terasu léta kdekoho, všichni si užívali. Choďte tam vy staronoví taky. Budete umět lépe odpovídat redaktorům a veřejnosti, cože to vlastně chcete. Z terasy vám to určitě půjde. Budou z vás třeba po čase i velcí malí stratégové, jednoduchosti a kompaktnosti Brna organizačně prospěšní.