Budoucnost Brna lze nesporně rozdělit na vzdálenou a blízkou. Vzdálená budoucnost bude určitě růžová. Už také proto, že my, kteří si tady teď o brněnské budoucnosti povídáme, do ní už nezasáhneme a tudíž ji ani nezkomplikujeme.

S budoucností blízkou je to méně jisté, protože tu ještě můžeme přímo ovlivnit. Předkové vybrali pro Brno místo s výhodnou polohou, příroda mu dala do vínku příjemné klima a skoro žádné řádění živlů. Už dlouho k Brnu nemíří Hunové z jihu, Švédové ze severu, německé armády ze západu ani sovětské tanky z východu. Externí dějinotvorní hybatelé asi postupně došli ke shodě, že na problémy si v Brně vystačíme sami a netřeba je sem zanášet zvenčí.

Blízká budoucnost bude ovlivněna nejen tím, kolik těchto problémů vyřešíme, ale i tím, kolik nových problémů se nám podaří ještě nevyrobit. Mohu snad poněkud komentovat jen dvě oblasti, v nichž se mnoho let pohybuji, tedy zdravotnictví a vysoké školství. Naštěstí mají právě tyto dvě oblasti v Brně již nyní, a o to více v budoucnu, úžasně dobré podmínky. Málokde v republice je tak vysoká koncentrace tak dobrých zdravotnických a vysokoškolských institucí.

V čem je tedy problém? Pokud jde o zdravotnictví, není problém ve zdravotnických zařízeních samotných, ale v několika zřizovatelích systému. Máme sektor městský, krajský, privátní a státní. Od roku 2009 vznikne patrně i nový model veřejných neziskových univerzitních celků. A velkým problémem medicíny je především komunikace, lépe řečeno slabá komunikace či nekomunikace. Ostatně je známo, že jsou tři stupně obtížnosti překážek. Plot z ostnatého drátu, minové pole a meziresortní bariéry. Rozparcelováním veřejných služeb, které občan Brna nahlíží jako integrované, trpíme mnohdy více než chorobami. Třeba si to už postupně všichni uvědomují a v budoucnu může být ve vzájemné komunikaci už jen lépe. Budoucnost brněnského zdravotnictví patří součinnosti a propojení funkcí komunitní medicíny běžných nemocí, potíží a méně závažných úrazů a specializované náročné medicíny akademické. A to ať už bude jejich zřizovatelem či vlastníkem kdokoli.