Podle informací MT má ministerstvo v plánu přesunout správu seznamu výkonů a agendu kultivace DRG na ÚZIS. Je podle Vás tento krok systémově správný? Disponuje ÚZIS dostatkem odborníků pro tuto práci? Jakým způsobem by v takovém případě mělo být ošetřeno stanovování hodnoty bodu, aby tento proces byl co nejvíce transparentní a zohledňoval finanční možnosti ZP a celého systému?

Když kdysi v roce 2004 ministryně zdravotnictví slibovala či vyhrožovala rychlým zavedením systému DRG od ledna následujícího roku, sepsal jsem v obavách z hluboké nepřipravenosti před vánocemi pro ZdN článeček s názvem DRG jako Dosti Rizikový Golem. Za to mě v replice poplísnil jeden pan kolega jako brzdaře pokroku. Jak už teď víme, ke skutečnému zavádění DRG došlo mnohem později, zavádění trvá a ještě dlouho trvat bude. Navíc jsme nakoupili jakýsi  retrogrouper a už se ví, že potřebujeme lepší neogrouper či supergrouper, který groupuje lépe a podrobněji, takže nagroupované zase brzy přegroupujeme. Podmínkou úspěchu DRG je totiž rozumný grouping. Zkoumal jsem z vrozené  zvídavosti podstatu DRG od jeho kořenů v sedmdesátých letech v americkém New Jersey až po jeho funkční evropské variace. Také proto, že z části mladých lékařů v nemocnicích se náhle stávají k jejich lékařskému poslání ještě takzvaní kodéři sloužící modle DRG. Mnozí vážení ředitelé nemocnic se však těší jak s chytrým kódováním DRG dostanou od pojišťoven více a mnohé pojišťovny se naopak těší jak jim budou moci platit méně, když jim DRG neprůhledné nemocniční hemžení zprůhlední. Nemyslím, že DRG je nadějí medicíny, asi jen nadějí účetnictví.
Princip DRG si může modelově vyzkoušet i laik,  třeba v supermarketu. Buď u pokladny vyskládá ledabyle všechno zakoupené zboží v jedné hromadě nebo je pro paní pokladní nagroupuje  ve vytříděných skupinkách  jako pečivo, ovoce, luštěniny, masné výrobky, drogistické zboží. Může jen expertně řešit, je-li párek více masem nebo sójovou luštěninou. Je však pravděpodobné, že nákup spočítaný v nesrovnané i srovnané  podobě bude stát stejně. Ledaže by se to zboží, které se neumí zařadit do skupiny, vrátilo zpět do regálu a ušetřilo se tak. Třeba za kvasnice.
Navíc je také ve věci DRG  nutno počítat s českou cestou. Systém DRG, který měl ve světě vést ke srovnání plateb za ucelené soubory výkonů potřebných k řešení daného zdravotního problému (diagnózy), je u nás už opět opatřen koeficienty takže zatím má ještě platit  x = 1,3x = 1,5x = 0,9x a podobně, ale prý s nadějí, že jednou bude lépe, aby nerovnou rovnicí netrpěli aspoň matematici.
Pokrok se nicméně nedá zastavit, ve věci DRG ani urychlit. Asi se projekt DRG trochu popřizastavoval a tak se teď hledá někdo, kdo zase proces popřipožene. Zda  má být úkolem právě ÚZIS nebo kodérů z řad mladých lékařů  plnit  volání  plátců zdravotní péče po účetní transparenci je otázkou. Pomoc bližním je jistě hezká věc, jde jen o to, aby nám při tom účtovacím groupingu , tedy DRG, nedegenerovali lékaři nebo ÚZIS odvracením pozornosti od toho, co řešit mají.
Nedávná změna na postu ředitele ÚZIS ve mně budí plnou důvěru, že cokoli se na ÚZIS zadá  bude provedeno inteligentně a úspěšně i za cenu osobních útrap. DRG je však rozumně použitelné jen pro část situací a úhrad. V zásadě dlí na půl cesty mezi liberálními úhradami všech výkonů a paušálem jako limitem možného. Na této vymezené úsečce se každé zdravotnické zařízení nachází trošku jinde. Že bychom však pro mechanismy plateb za zdravotní péči nemocnicím nyní objevili něco převratně nového než je léta zavedeno v zemích zapadajícího slunce si nemyslím. Zdravotní pojišťovny u nás zcela naplňují britský bonmot „lot of data, few information“. Jako všechno, také důvodné a  spravedlivé hrazení zdravotní péče chce hlavně hodně mravenčí kultivační práce. Jen si nejsem jist, kdo všechno má být zván plátcům ku pomoci. Zda také ÚZIS a doktoři jako kodéři, tedy platební brigádníci.  Jistě hezky pomohou  a  třeba zase naše zdravotní pojišťovny pomohou na oplátku s prací ÚZISu a mladým lékařům a budeme taková jedna velká rodina vzájemné hospodářské pomoci jak už je v Česku zvykem.
Po deseti letech bych už nenazval svůj komentář DRG jako Dosti Rizikový Golem ale Dosti Rozpustilý Golem. Má-li mu vložit šém posunu do hliněné hlavy právě ÚZIS, přeji jeho novému řediteli docentu Duškovi hlavně hodně štěstí, zejména zůstane-li v tom snažení spíše osamělým romantikem J.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.