V kritických etapách novodobého vývoje našeho zdravotnictví bývám emocí puzen se vyjádřit, ač rozum velí mlčet a pozorovat stav věcí jak trvale činí moudřejší mlčící a pozorující většina. Spontánně impulzivní vstup menševika ovšem někdy umožní projev zrychlit a zjednodušit až tak, že postačí třeba jen slova začínající na P, plně problematiku postihující.

 

Už jsem se takto kdysi před lety v MT vyjádřil z provinční periferie k problémům přinášeným popleteným poplatkovým politikem a podivil přihlížející. Pak se vývoj, jak umí, jaksi vyvíjel a popletenosti pseudopolitika se teď musím preventivně bránit sám. Nejlepší obranou však je ujasnit si poměry i příčiny půtek a pravděpodobný průběh případné porážky (lépe vítězství), což platí nejen na Středním Východě, ale také ve střední Evropě. Tak pokorně předkládám pohled, který stárnoucí mozek vyvrhnul, aby se v kostěné lebce dále nadšením nerozpínal a hypoxicky netísnil. Textíku by se možná spíše hodil název O čem praví džentlmeni nemluví, ale neumím v něm hojněji použít ona obsedantní slova, počínající P:

Pan premiér, páni předsedové i profesní pan prezident, pospolu a podporovaní poradci, překvapivě pozvedli prapor povýšení platů pečujícím profesím. Prý prohlédli podklady a přiměřenost předložených požadavků posoudili pozitivně. Počinu pogratulujme. Pouze poťouchle poznamenejme pominutí problému pokrytí potřebných prostředků. Prý proveditelné, pokud přidá povýšením primárních plateb pro povinné pojištěnce povltavský pokladník. Pokud přidání posoudí příznivě a přidá, protesty i problémy prý pominou. Přijde pak po povšechném poveselení i příliv pracovníků plošně po Praze, Plzni, Prachaticích, Pardubicích či příhraničí?

Poučen předchozí praxí právem pochybuji. Protřelý profesionál problém progrese platů pravděpodobně přenese provozním pohlavárům. Poradí poregulovat a popřiregulovat péči. Plamenně promluvit k pracovníkům, pojednat o pokroku, pohřbít prastaré přístupy, pročistit podnik, provětrat pelechy. Pojišťovny prý pomineme, pouhopouzí plátci, pozorovatelé problémů, průtokoví příručí. Přinuceni k poznání pak pojednou pochopíme problematiku přiměřenosti a proporcí péče přínosné, pochybné a přebytečné. Přeskládáme priority. Patrně palčivě protrpíme přislíbené povýšení platů postavené proti potenciálu produkce a popisovaných pohrom poklesu poskytované péče. Příčetně podržíme péči povinnou a potřebnou, přísahanou při promoci, a počneme pochybovat o péči přebytečné a pokoutné, patricijsky posud přehlížené, plebejsky podporované, ponejvíce z pobíraných platů. Předpokládané potyčky podnikajících při podnícené při přítomné profesionály případně posílí. Postupně přivítáme pokrok přebráním a posouzením povinného, potřebného a pochybného. Pracně poznávaný příslib pomazaných na povýšení platů prostředky bez prostředků prakticky použijeme pro přežití potřebných přítomných i potomků. Prověříme podstatné požadavky a pevnost příchylnosti k posud prostorné péči i propagovaným projektům. Poznáme paralelní produkt příslibu platové progrese, primárně pouze prapodivně podložené, přitom pohříchu perspektivně pozitivní. 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.