Do Senátu jsem kandidoval před šesti lety a s výrazným rozdílem jste mne v druhém kole zvolili senátorem. První čtyři roky mého funkčního období stála ČSSD v opozici a můj vliv na zákonodárný proces ve zdravotní a sociální oblasti byl tak do určité míry omezený. Díky změnám na politické scéně se mi ovšem už dva roky daří navrhovat, napravovat a měnit zákonné normy podle mých vlastních představ.

Po čtyřech letech vynuceného profesního exilu jsem se už také mohl vrátit ke své původní odborné činnosti. Jsem tak schopen do praktické politiky více promítnout potřeby a praxi veřejných zdravotních a sociálních služeb, zdravotnického výzkumu a inovací i vysokého a odborného školství. To vše jsou oblasti, ve kterých se celý život pohybuji a které jsou mi známé.

Za první funkční období je za mnou řada splněných úkolů a kus odvedené práce. Ne vše je ale dokončeno a navíc každý den přináší nové výzvy k řešení. S nabytou zkušeností práce senátora a velmi konkrétní představou bych rád pokračoval v započatém díle i v tomto druhém a posledním funkčním období.

Můj život je naplněn prací pro druhé jak v oblasti mé profese, tak i v politice. Také jsem naštěstí už oproštěn od kariérních ambicí a jiných osobních závazků, které mnohdy kazí úsudek a nutí člověka k nejrůznějším kompromisům. Jejich absence zpravidla přidává na nadhledu a objektivitě rozhodování.

Rád bych svou energii, znalosti a vědomosti použil ke spokojenosti nás všech. Pro lepší pocit z naplnění svých úkolů a předsevzetí dosažených srdcem, rozumem a zkušeností

Jan Žaloudík