Článek z brněnské přílohy MF Dnes. Otázka byla položena všem kandidátům do Senátu z Jihomoravského kraje.

Budu pokračovat v rozdělané a nadějné práci v oblastech, kterým léta rozumím a zaměřím se hlavně na:

  1. Využití pracně prosazené novely zák.372 pro stabilizaci zdravotnictví změnami ve struktuře financování.
  2. Pravidla pro zavedení systému HTA ke zvládnutí financování novinek, hrnoucích se v lécích i přístrojích.
  3. Dokončení senátní práce na zák. 95 a 96 pro stabilizaci lékařů a zejména sester.
  4. Nová pravidla provázanosti zdravotní a sociální péče k zajištění potřebného spektra služeb v regionu.
  5. Novelizaci zastaralého zák. 130 o podpoře výzkumu a inovací, která se týká i infrastruktur BBMRI, ECRIN a EATRIS s účastí Brna, kde jsme vybudovali unikátní kapacity jako UKB, CEITEC při MU/VUT, RECAMOv MOÚ a ICRC ve FNUSA. Nová pravidla a přístup k centrálnímu rozhodování jsou pro nás nezbytné i pro udržení expertů. Nutno pomoci CKTCH v zajištění rozvoje, provést rekonstrukci Bakešova pavilonu v MOÚ, revitalizovat krajský objekt bývalé transfuzní stanice, pomoci transformaci nemocnice v Tišnově a obecně zlepšit pravidla pro financování menších a středních nemocnic.

Držíme se i v Senátu pravidla „mysli globálně, jednej lokálně.“ Tedy v Brně a Jm kraji.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.