Vážení spoluobčané, děkuji za důvěru všem, kteří mě podpořili v 1. kole senátních voleb.

Aby však vaše vůle vešla v život, je třeba se dostavit k volbám ještě jednou. 2. kolo voleb se koná 14.–15. října 2016.

Předem děkuji i těm, kteří vyčkali až na duel dvou nejúspěšnějších kandidátů. Třeba mi s rozvahou dáte své hlasy, které jistě zavazují i úkolují.

V předvolebních materiálech a prezentacích v tisku, rozhlase a na internetu jsem se snažil vysvětlit, že v zájmu udržitelnosti a zlepšování kvality našich životů je právě v nejbližších letech třeba mnohé nejen dokončit, ale v práci nepolevit a řadu věcí také nově nastavit. Snažím se to stručně vyjádřit svým volebním heslem: srdcem, rozumem a zkušeností. Zapotřebí je všech tří přístupů, protože někteří vyžadují ke svém rozletu být na státu nezávislí, jiní naopak potřebují jeho solidaritu a ochranu. Naše postoje, zkušenosti i potřeby se mění s věkem, postavením a zdravím.

Program sociální demokracie ani můj osobní nemůže být z principu asociální ani nedemokratický, a to jak vůči samostatným a silnějším, tak vůči závislým a slabším. Jen tak si v současném rozbouřeném světě uchováme kultivované podmínky pro spokojený život.

Doba nás nutí být chytřejšími a předvídavějšími, také umíme lépe vyhodnocovat svoji zkušenost, neboť jsme už leccos v minulosti zažili a vyzkoušeli. Protože jsem celý život působil ve veřejném sektoru, jsem zvyklý pracovat pro celek a mé postoje nejsou jen předvolební proklamací.

Nikdo z nás nemůže být prospěšný univerzálně, ale vím, co je třeba naléhavě odpracovat v oblastech, kterým rozumím a kde mohu doložit výsledky. Ve zdravotnictví a jeho modernizaci, sociální péči, vzdělávání, výzkumu a inovacích, tedy při zajišťování života v bezpečí a s dobrou perspektivou. A to jistě nejen, ale především u nás na Brněnsku.

Pro 2. kolo voleb už volební lístky dostanete přímo ve volební místnosti, ve své poště je proto nečekejte.

Děkuji za váš hlas ve 2. kole senátních voleb 14.–15. října 2016.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.