Nádory léčí operace, radioterapie a chemoterapie. Léčebné výsledky však zásadně ovlivňuje časná a dobrá diagnostika, ale také organizace a návaznost onkologické péče. O inovativních léčebných metodách se hovoří s nadšením stále, o organizaci málo a spíše s jistým despektem, že pravým odborníkům ani nepatří.

Aspoň veřejnost a média to tak vnímají, chtějí zprávy o nových lécích, nikoli řeči o organizaci, navíc pokud je nějak omezuje v jejich tvořivém hledání toho nejlepšího léku nebo nejvěhlasnějšího lékaře. Rád cituji starověké taoisty, kteří říkali, že jen proto, že bloudíme je o čem mluvit. A s rostoucí prevalencí onkologických pacientů v léčbě i po léčbě, která již u nás dosahuje přes půl milionu pacientů, pojištěnců či spoluobčanů je vskutku o čem mluvit a bloudíme zatím vydatně mezi pochybnými nebo žádnými směrovkami v systému.

Nahlédneme-li do současné literatury k tomuto tématu, o řešení narůstající prevalence z pohledu jednotné organizace terciární prevence rekurencí i návazné sekundární prevence duplicit a triplicit v této nepochybně rizikové skupině jedinců, u nichž už jeden nádor vznikl, nenalézáme žádnou integrující koncepci, dokonce ani zmínky o návrzích řešení. Z části se této problematiky dotýkají práce odkazující na rostoucí roli zdravotních sester jako dispečerek péče a poradkyň, jinde se odkazují na sledování těch či oněch parametrů spíše pro sledování této onkologicky zatížené populace, případně na psychosociální péči o přežívající, ale relevantní guidelines či aspoň pathways ani ve vyspělém světě nenalézáme. Je tedy docela možné, že v ČR předbíháme vývoj a uvažujeme o čemsi, co je teprve v plenkách nebo ještě ani neporozeno. Přitom nádorová prevalence narůstá a dále narůstat bude a bude s ní nadále spojena významná zátěž zdravotního systému jako celku, ovšem i selhání systému, pokud budeme jeden nádor léčit úspěšně a recidiva nebo duplicita nám unikne natolik, že se s ní setkáme až jako s nevyléčitelnou, zpravidla jen léčitelnou s maximálními náklady.

J. Žaloudík
Masarykův onkologický ústav Brno


Lewis-Patterson P, Palos GR, Dains J, Jackson TL.: Cancer Prevention in the Survivorship Setting. Semin Oncol Nurs. 2016 Aug;32(3):291-305

Sisler J, Chaput G, Sussman J, Ozokwelu E : Follow-up after treatment for breast cancer: Practical guide to survivorship care for family physicians.
Can Fam Physician. 2016, 62, 10,805-811.

Evans JM, Grudniewicz A, Baker GR, Wodchis WP : Organizational Capabilities for Integrating Care: A Review of Measurement Tools. Eval Health Prof. 2016 Dec;39(4):391-420

Wind A, Roeling MP, Heerink J et al.: Piloting a generic cancer consumer quality index in six European countries. BMC Cancer. 2016, 2;16, 1,711.

Read C.: Revolutionising post-treatment care.
Nurs Times. 2016 Jun 22-28;112,25,33

Singh R, Goebel LJ : Rural Disparities in Cancer Care: A Review of Its Implications and Possible Interventions.
W V Med J. 2016 May-Jun;112,3,76-82.