Měly by zdravotní pojišťovny v rámci kontroly vykazování úhrad, případně jiná instituce, kontrolovat, jak dodržují lékaři doporučené postupy odborných společností?

 

 

Je to otázka na téma „když chceš více než můžeš“.  Nejpřesnější bude na otázku odpovědět rovněž  otázkami : Máme snad k dispozici doporučené postupy od asi sto dvaceti  odborných společností pro diagnostiku a léčbu stovek nemocí v tisícovkách různých situací ?  Jak se liší ony kýžené doporučené postupy od obsahu učiva pro mediky a poté pro mladé lékaře ve specializačním vzdělávání ?  A liší-li se, proč ? Přebíráme nějak systematicky doporučené postupy z hojných dostupných  zahraničních zdrojů ? Liší se snad postup u chorého se zauzlením střev nebo příjicí u nás a jinde ?  Nejde nám vlastně jen o dohled nad zvláště nákladnými postupy a léky ? Co je to zvláště nákladný postup ? Jaká je vymahatelnost onoho doporučeného postupu v praxi ? Jaká je právní síla doporučení vzešlého z odborné společnosti, která je vlastně je  zájmovou organizací či profesním sdružení ? Kdo stvrdí závaznost onoho doporučení kulatým razítkem  ? Stvrzuje někdo, kromě připomínek recenzentů učebnic, co učíme lékaře konat ?  Znamenají doporučený postup a postup lege artis totéž ? Jaká je role jiného názoru lékaře v daném případě ? Znamená doporučený automaticky  postup hrazený z veřejného zdravotního pojištění ? Mají zdravotní pojišťovny kapacitu pro rozpoznávání správnosti diagnostických a léčebných postupů ? Jaké jsou kvalifikační požadavky na takovou velkokapacitní supervizní armádu ? A chybějí-li doktoři k záchrankám, do služeb a do cvrkotu, tak kdeže takový supervizní tým je, dřímá snad v Blaníku ? Přináší supervize vskutku více než vize a jasná pravidla ?
Avšak i přes toto vše ne zcela zodpovězené lze zaznamenávat krok po kroku krok pokroku.  Každý den svítá znovu a znovu i bez supervize. Třeba v našem rakovinném segmentu se zdá, že už snad konečně prosadíme i vnímání klinického stadia onemocnění, jako to už léta umějí kontroloři havarijního pojištění automobilů. Začíná už snad být vnímán také signální kód 51881 pro multidisciplinární indikační tým a jeho doporučení jako dokladu objektivity a optimalizace postupu, protože je známo, že nejlépe se kontrolují  lékaři navzájem, mezioborově i vnitroodborově. Více zapojován do hry je také zvídavý pacient, lépe když  i vědomý, že on sám je pojištěncem, nikoli jeho lékař. Už mnoho let rovněž servírujeme pojišťovnám ročně inovovanou tzv. Modrou knihu doporučených schémat protinádorové chemoterapie, z níž pak plátci rádi vycházejí. Odborná doporučení stran léčby zářením zase dodává společnost radiační onkologie, což některé pojišťovny vnímaly a jiné nikoli, podléhajíce třeba více i protonové reklamě  na pivních táccích. Třináctý rok máme ve vlasti robotickou operativu a kdo jiný umí kontrolovat její indikace, když ne odborný tým a jemu se zodpovídající „robotologové“.   Nejsem totiž pirátský aktivista ani rekonstruktor státu, abych věřil na tvůrčí přínos jakékoli byrokratické supervize. Je lépe, zbavují-li se průběžně hříchů vírou i zákonem  sami hříšníci, kultivují-li se navzájem a sledují-li sami aktuální stav lékařského umění, tedy lex artis.
-  A k tomu všemu nám právě vstupují do života  počítačové expertní systémy, nadšeně nazývané též umělá inteligence. Brzy si vynutí hlubší parametrizaci zdravotních dat, rozšíří paměťový, srovnávací a rozhodovací potenciál a revizorům na starostech možná uleví, možná přidají.

 

 

 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.