Co se lékařům s velkým humbukem a pouze pod tlakem akce "Děkujeme, odcházíme !" přidalo, to se jim teď už bez humbuku a postupně zase ubere.

O platech lékařů nerozhodují totiž memoranda pana ministra, která nakonec nejsou stejně ani dodržena, ale jeho silvestrovská úhradová vyhláška, která nakonec určí kolik na platy bude či zbude, protože omezovat pacienty v péči nezbytné, a už ani zbytné, se oficiálně nepřipouští. Pro pacienty se budou tiše hledat další cesty připlácení a doplácení ze současných 17% na pravicově vytoužených 22-25%, aniž budou přesně jasné co tím získávají.V chaotickém systému se ocitají na jedné lodi redukcí a nejistot nejen lékaři nemocniční, ale letos zejména ambulantní specialisté, ovšem také ostatní zdravotníci, o nichž se příliš nemluví, a pak pacienti, kterých se to platové dohadování zdánlivě netýká. Můžeme očekávat, že mediálně budou opět stavěni lékaři nemocniční proti lékařům ambulantním, nemocnice krajské proti fakultním, lékaři proti sestrám a ostatním zdravotníkům, pacienti proti lékařům. Nesolidnost v informování veřejnosti o pravých příčinách nestability zdravotnictví bude letos kulminovat, poplašné a účelové zprávy budou střídány reformními sliby a ujišťováním o pravosti pravé cesty. Jediné, co má smysl sledovat, však bude jak se jednotlivé segmenty zdravotnictví vyrovnají s ministerskou úhradovou vyhláškou a zda pod clonou dohadování nenapadne ministerstvo zdravotnictví ještě nějaká odstátňovací vlna s velkými nemocnicemi a ústavy. Rétorika o restrukturalizaci může nabýt spíše podoby rozpouštění a hladovění ambulantní i nemocniční péče. Tandem ministrů Kalousek-Heger není škodlivý tím, že do zdravotnictví peněz nepřibývá, ale že jich z něho za jejich součinnosti významně ubývá.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., stínový ministr zdravotnictví za ČSSD