Elektronizace zdravotnictví není nápad té či oné vládní nebo poslanecké garnitury v utrápené vlasti, ať už je míněna z nadšení či ve snaze pomáhat bližním nebo jakkoli účelově využít temných sil a zdrojů. Elektronizace zdravotnictví už mnoho let vůkol probíhá, pádí a vyvíjí se.

Jsme jejími radostnými proponenty a spokojenými konzumenty tam kde je prospěšná a oponenty, pokud je zbytečná, nečitelná či komplikující. Elektronizaci medicínských i jiných technologií žene zejména svět za našimi humny, všelidský pokrok, touha, firmy a kšeft. Elektronizaci správy našeho zdravotnictví ženou naopak mozky u nás, méně či více osvícené, méně či více darebné. Problém není v elektronizaci samotné, ale v záměru, smyslu, rozsahu, plošnosti, povinnosti, dostupnosti, využívání, zneužívání i kontrole dat. Protože větší přechod z jedné technologie či metodiky na druhou se dotýká mnohých, je třeba i pečlivé diskuze mnohých, aby změna mnohým prospěla . A samozřejmě plošná e-preskripce velkým přechodem bude. Dotkne se tak ci onak desítek tisíc lékařů a lékárníků a milionů občanů. Při vší úctě k aktivnímu lékaři, který ordinoval přílepek o e-preskripci, poslanci MUDr. Šťastnému i přílepkem překvapenému pojistnému náměstkovi ministerstva zdraví ing. Noskovi, není možná až tak důležité, co si právě oni dva myslí, ale jak je e-preskripce reálně potřebná a připravena, co míní zbytek národa a jak se dostane do legislativní podoby systémem řádného připomínkového řízení. Objevil-li se návrh e-preskripce jako podvečerní přílepek koaličního poslance Šťastného vnesený do zákona jiného zaměření a je-li jím překvapen i koaliční náměstek pan Nosek, možná i sám pan ministr Heger, svědčí to opět o pokleslé kultuře vládnutí a zákonotvorby tohoto státu, aniž chci jakkoli komentovat kulturu vztahů koaličních protikorupčních a rozpočtově odpovědných partnerů. Patrně se tentokrát odpovědně nerozpočítali , kdo co ve věci e-preskripce chce a nutí tak nebohé občany se protikorupčně zamyslet jaká darebnost se za pokoutně přilepeným návrhem asi skrývá. Možná něco jako IZIP č.2, možná jen touha činit svět lepším a pomáhat lidem. Každopádně si tak vážná věc jako je celoplošná e-preskripce nejprve zaslouží řádné projednání, odbornou diskuzi a konsenzuální návrh, má-li přežít volby a proměny garnitur, s nimiž se v nestabilitě stabilně už jakoby ani nepočítá. Ale nějaké změny učitě přijdou. Třeba dosavadní čínský rok Draka vystřídá už v únoru rok Hada. Viděl bych to jako podstatné i pro osud e-preskripce. Prý se pod znamením Hada bude obecně méně blbnout, zklidníme se, bude méně dračích úletů a více ukázněného pohybu při zemi jak hadům náleží.

<p">Prof. MUDr Jan Žaloudík, CSc.