1) Jaké parametry by měla mít síť smluvních zdravotních zařízení a kdo a jakým mechanismem by měl určovat její podobu?

 

V našem zdravotnictví došlo postupně k naplnění starého římského pravidla divide et impera (rozděl a panuj). Ti, kteří  zdravotnictví znají a pracují v něm, ovšem ani ti, kteří ho užívají a povinně platí zdravotní daň, však zajisté  nerozdělují, nepanují a dokonce nemají ani právo se na způsobu rozdělování a panování jakkoli podílet. Svobodně tázat  se sice mohou, ale zásadně se jim neodpovídá, což dovedl ve své neodpovídavosti k dokonalosti  pan docent Leoš Heger, neslušnější z ministrů. Takže nevíme, co se  to chystá, proč se to chystá a komu se to chystá. Poloprivatizují a politizují se zdravotní  pojišťovny, deklarovanou konkurenci překonávají neveřejnými dohodami. Partajně vystavěné ministerstvo zmateně naplňuje stranická a retrostranická zadání spíše než skutečné potřeby občanů. Celoplošné přeorávání má přednost před kultivací polností.  Naivní je však představa kormidelníků, že pod rouškou  efektivity a pouze rukama úředníků  pojišťoven z měsíce na měsíc přeorají strukturu nemocnic v České republice, která historicky vznikala více než sto let. Odborná i laická veřejnost zpravidla reaguje mírně zpožděně až je vskutku dotčena, ale o to silněji.  Uzavřením či neuzavřením smluv nebo pravděpodobným posunem termínů se nepochybně ještě zvýrazní  neřád a nečas. Vykoledována bude tak nakonec skutečná změna, kterou pojistní stratégové neplánují. Strukturu sítě mají určovat a průběžně korigovat svobodní odborníci veřejně, nikoli ovčí účtaři a úředníci pasení zapískáním zezadu z křoví. Pokud však pojišťovny ve spouštěném procesu svou pastvou aspoň odplevelí, co samy zaplevelily, budou mít šanci žádat milost.

2) V současnosti budou o restrukturalizaci rozhodovat pojišťovny - jsou podle Vás schopny postupovat na základě relevantních dat - nebo jde o "divoký odstřel" nemocnic?

Lot of data, few information ( mnoho dat, málo informací) zní známá anglická charakteristika stavu, který dlouhodobě vládne u našich distributorů zdravotní daně, tedy v našich  zdravotních pojišťovnách. Na rozum, odbornost a koncepční jednání měly pojišťovny a jejich správní rady, ostatně i reformní úředníci ministerstva zdravotnictví, prostor řadu  let. Teď už jim zbývá jen neurotické úsilí vyhovět zadání odstátňovacích a redukčních ideologů  a konat narychlo ve stavu  dráždivé slabosti čili neurastenie. Na prospěšné kondiční cvičení pro lepší zdraví pachatelů ani jejich obětí to už teď nevidím.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.