Jen menší část nemocnic má jisté, že s plátci zdravotní péče uzavře smlouvu na příští rok.U zbytku pojišťovny podmiňují úhrady menší či větší redukcí lůžkového fondu – a to včetně celých oddělení.

Podle vyjádření plátců přibližně deset procent nemocnic by pak smlouvu na provozování akutních lůžek nemuselo získat vůbec. To samozřejmě budí nervozitu napříč zdravotnictvím. Proto se tentokrát ptáme: Je takový postup směrem k centralizaci šancí na skutečné zvýšení kvality a efektivity poskytování péče, a nebo spíše jde o nepříliš citlivý zásah do sítě nemocnic, který může znamenat pouze krátkodobé úspory?

Nejprve nutno ironicky poznamenat, že naše zdravotní pojišťovny si asi nekonkurují tolik jak je občanům léta lživě omíláno, nýbrž že ve věci nových smluv s nemocnicemi uzavřely jakousi kartelovou dohodu o společném postupu. Odborné a oborové řízení zdravotnictví je rozbito, atestovaní z organizace zdravotnictví se nenosí a stratégové směrování zdravotnictví se generují z ekonomů a jiných profesí, případně vybaveni titulem MBA, což je v překladu „mistr administrace byznysu“. Je zde zásadní otázka, kdo, s jakou kvalifikací a s jakými cíli teď stanovuje strukturu sítě nemocnic financovaných z veřejného zdravotního pojištění. K těm patří nejen nemocnice státní, krajské a městské, ale také takzvaně soukromé, které ovšem fungují rovněž za veřejné prostředky. Pojišťovny samy zaplevelily zdravotnictví také smlouvami se zařízeními novými, zbytnými a zbytečnými. Jednou věcí je jakou má doktrínu třeba VZP pro Prahu a okolí, jinou může být doktrína řetězce Agelu s přitulenými pojišťovnami, realizovaná zatím  v severním půlce naší vlasti od Plzně po Třinec a dále až po Košice jak zní inzerovaný internacionální koncept. A ještě jinak může být redukční úsilí viděno očima potenciálních připojištovatelů na úkony nadstandardní, zpravidla zbytné a lukrativnější, jak nyní inzeruje třeba hlavní ekonom Komerční banky.   Pokud se zdravotní pojišťovny tedy dohodly své zaplevelení odplevelit, nemělo by to hlavně postihovat zařízení nezbytná, jinak plevel přeroste a pšenku radosti z úspor a vyšší efektivity nesklidíme.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.