Naši přeslušní ministerští oligoliberálové nám montují do života zase další nemoudrost. Diplomatickým jazykem dodám, že přímo zhovadilost.  Bude se připlácet za vyvoleného špičkového doktora.

Zčásti snad skutečně i jemu samotnému za službu a styk, zejména však jeho zaměstnavateli pasákovi, že ho pase a hodlá fruktifikovat oblibu své úspěšné ovečky.  Zněžním úvod brutálního tématu  nejprve vysvětlením termínu oligoliberalismus. Ten jsem si soukromě pro domácnost zavedl, abych se orientoval a sám sebe nemátl. Starý liberalismus bez předpony je krásná idea svobody pro všechny. Všichni k němu tak či onak inklinujeme, ač denně zajati  konvencemi a regulemi. Skoro všichni milujeme westernový obraz jezdce v širé prérii, svobodně kvapícího na poněkud nesvobodném, ale spokojeném zkroceném mustangovi k horám v dáli, se stejně svobodnými druhy mezi svobodně se pasoucími stády, občasně svobodně poráženými, občas i kradenými dosud  svobodnými zloději dobytka. Liberalismus je teď nahrazen neoliberalismem, tedy novým liberalismem. Už to není ON, starý dobrý liberalismus. Je to NEO-ON, zkráceně NE-ON, lapací svítivý NEON k lákání do hambince dočasného chtíče platících a placených. Aniž je to v principu nutné, vinou-li se bližní k bližním sami od sebe. Diplomaté by asi oklikou řekli, NEON nás láká do podniku s rysy bordelu. Neoliberalismus je spíše oligoliberalismem, snažením pro rozvoj svobody nemnohých při kleštění svobody mnohých.. Starý liberalismus ani nový polyliberalismus už nečekejme. Svoboda mnohých se přežila. Je postupně nemnohými skupována. K nedůstojné prostituci je teď bohužel doháněna další z  komodit - lékařská kvalifikace. Měla donedávna ještě tři sestřičky, ale teď už  osaměla.  Její pobledlé sestry Morálka, Kolegialita a Důstojnost hanbu prostituce nepřežijí, páchají sebevraždu. Ač žijeme v éře molekulární medicíny, sofistikovaných zobrazovacích metod, obdivuhodných endoskopických výkonů či resuscitačních postupů, zůstává mediálním archetypem a právním prototypem „skutečného“ lékaře stále operatér. Obvykle chirurg operující slepé střevo, žlučník či kolenní kloub. Oněch pár pochopitelností z mnohého, laiky méně pochopitelného Operující lékař, chirurg, gynekolog či urolog, bude tedy ten pravý lékař, který se bude u reformní silnice  nabízet zájemcům o styk na prvním místě. Zájem pacientů o volbu diagnostika, radioterapeuta, farmakoterapeuta, internisty, pediatra či psychiatra se  nepředpokládá. Pacient si tedy připlatí na klinice za operaci kýly panem profesorem třeba 6000 Kč, docentem 5000 Kč, primářem 4000 Kč, starším asistentem 3000 Kč, mladším asistentem 2000 Kč, začátečníkem 1000 Kč a medik třeba sám zaplatí zase pacientovi, pokud si ho pro výkon vybere z čirého altruismu, aby nabyl cviku. Více solventní klient si z navyklého  finančního furiantství  možná vyžádá operaci nejen panem profesorem, ale též asistence docenta a primáře, tedy akt v součtu za 15 000 Kč. Pak půjde o kohabitaci skupinovou, nadstandard nadstandardu. Připlatit by mělo být možno i za modrookou instrumentářku, tedy za jas jejích modrých očí, protože nic jiného z ní není na sále pacient před úvodem do anestezie neuvidí, jen vytuší. „Za medicínu veselejší“, zní dále slogan reformních ministerských kormidelníků. Ty je však obtížné pojmenovat, neboť se v lodi skrývají či střídají a ční jen kapitán, který zná směr. Loď opustí poslední až nutně ztroskotá, neboť neomylně míří Mořem rozporů k mělčině. Bude to průšvih pro loď i cestující, kteří se namočí a nedocestují. Nikoli však pro kormidelníky a kapitána. Ti se mělčinou dočvachtají na břeh, budou mít po službě a média je pochválí jak statečně plavbu přežili. Zůstane všeobecná namočenost a nefunkční plavidlo na mělčině Moře rozporů.  Vždycky mě učili, že základem dobré medicíny je práce týmová. Třicet let praxe mě přesvědčilo, že tomu tak je i ve skutečnosti. Teď se předkládá uvěřit, že tým zdravotníků je pouze příručím špičkového lékaře. Kdo určí špičkovost špičky v té či oné situaci, při daném výkonu nebo pouhé tužbě po dobrém výsledku je nejasné, asi platící zákazník. Pro nemocniční ceník bude formálně špičkou stařičký unavený pan profesor, menší špičkou mladší neunavený profesor, ještě menší špičkou bude neúnavný pan docent, dále pan primář a pak všichni podšpičkoví asistenti a sekundáři. S tituly či zkušenostmi  četnými či bez nich,
z postů osazených po výběrovém řízení či pouhým dosazenim nějakým sekretariátem, jak se u nás zavedlo a jak se upevňuje.  Obtížnost a kvalitu operace lze laicky posoudit asi jen podle toho, zda pacient přežil, zda má potíží méně než před operací, jak pohledný má řez, jak se mu to celé líbilo a šel-li by na operaci znovu, což se občas také stane. Pak se různě po hospodách, fitcentrech, dámských či pánských klubech postupně nemocnice a lékaři vyhodnotí, informace se rozšeptají, aby se vědělo za koho platit a neplatit či koho lépe tiše uplatit, aby příjemcem příplatku byl vskutku pan primář a nesebral mu ho zaměstnavatel. A protože operační program stejně sestavuje šéf pracoviště nebo jeho zástupce, budou tak panem šéfem operováni ti, co si přejí připlatit oficiálně či neoficiálně, ale také ti, které si přeje operovat sám pan šéf, protože je odpovědný nebo ho případ zajímá a také, že operovat také občas leccos musí, aby nevypadl ze hry. A do toho budou špičky špičkovány nešpičkami, ponechávány více než dosud, ať se ve své špičkovosti vymáchají, zvláště při komplikacích. Chudák placená špička, jemuž se komplikace přihodí, což se jistě občas stane. Duch kolegiálního týmu postupně vyšumí, přibude závisti, sporů zjevných i tichých, stížností na nešpičkové komplikace špičkově připlacených výkonů. Vznikne jistě  mnoho zábavných příběhů na toto téma, které vydají na stovky dílů nekonečného televizního seriálu, třeba s novým názvem Ordinace ve špičkové zahradě. Kvalifikace už nebude závazkem provázeným  osobní pokorou a respektem okolí, ale prodejnou dívkou, ne-li přímo děvkou. Nelze než poprosit čtenáře o minutu ticha a pietní zamyšlení nad úmrtím sestřiček zbloudilé prodejné dívky Kvalifikace, tedy Kolegiality, Morálky a Důstojnosti. Nepřežily, že se jejich sestřička Kvalifikace stala veřejně  prostituovanou děvkou, byť nabízenou spolehlivým pasákem státem. Lze namítnout, že se už někteří stejně prostituovali neveřejně. Teď se však spouští prostituce legální z vůle a zvůle státu a toužit po ní bude  legální už od atestace. Vymazat či novelizovat hloupé zákony a vyhlášky bude jistě jednou možné. Novelizovat zbloudilé duše a mazat defekty z vědomí bude však nadlouho nesmírně obtížné. A co na katastrofu dříve docela spořádané rodiny s původně čtyřmi dcerkami  říkají zkušené matky a otcové naší medicíny ? Stárnou, rezignují a čekají až vymřou, zbaveni už tíhy mateřství a otcovství ve vícepilířovém  důchodu ? S pouhými vzpomínkami na zesnulé chovance Morálku, Kolegialitu a  Důstojnost, které spolu s  hamižně živou Kvalifikací kdysi s láskou počali a vychovávali ? Jakož krátce i pátou dcerku Ekvitu, která však umřela už brzy po svém narození.

PS : Je možné, že to připlácení na špičkové doktory ani vážně míněno není. Možná jde jen
o další ministerskou dýmovnici vystřelenou mimo směr hlavního útoku.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.