Odpověď na dotaz redakce Novinky.cz ze dne 14.2.2012.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
V souvislosti s přímou volbou prezidenta se v posledních dnech objevily diskuse o tom, zda zrušit Senát Parlamentu ČR.

Co si o tom jako člen/ka horní komory myslíte? K čemu by podle Vás zrušení Senátu vedlo, případně je vůbec takováto možnost reálná? Děkuji za názor.
S pozdravem  

Václav Lang, Novinky.cz


Vážený pane redaktore,
trošku nerozumím jaká je souvislost mezi zavedením přímé volby prezidenta a účelností existence Senátu v ČR.
To jsi vskutku někdo myslí, že tento stát si zřídil a vydržuje Senát jen proto, aby jednou za pět let přispěl troškou do mlýna při nepřímé volbě prezidenta ? Objevují se tyto diskuze nyní vskutku mezi lidmi nebo je objevují novináři ?
Já sám jsem se zcela bez kontextu se způsobem volby prezidenta setkával i dříve s kritickými názory na existenci Senátu, ale neměl jsem pocit, že by občané viděli jeho smysl či nesmysl pouze v účasti při prezidentské volbě.
Diskuze o smyslu dvoukomorového parlamentu je samozřejmě legitimní kdykoli a jde o shodu na změně Ústavy. Máli být parlament  jednokomorový, budeme tedy rušit Senát či Sněmovnu ?
Existuji nepochybně ještě i jiné a prostší typy státních uspořádání, kde postačí třeba jen jeden velící názor a nepochybně se tím ještě více ušetří než vydržováním parlamentu, Obvykle se pak už šetří  jen pro toho, kdo má onen jeden mocný názor a lid nezbohatne,často naopak.
Lze také diskutovat o výhodách či nevýhodách demokracie obecně , respektive té či oné její formy. Rád se diskuze zúčastním, protože bude určitě veselá, ale vskutku není důvod ji spouštět či interpretovat jako náhlý důsledek schválení přímé volby prezidenta Senátem a Sněmovnou.
Nechť se lid dále radí ústy svých médií, co žádá a pokud se Senát v této jedné generaci po patnácti letech už přežil, rád se naplno vrátím ke svému povolání chirurga a onkologa. Jistě by zrušením Senátu třeba  už v minulých měsících ubylo zbytečného reptání a nesouhlasu třeba s reformními  zdravotními zákony a novelami, které jsem měl čest oponovat, byť s ohledem na současnou většinovou koaliční supervizi neúčinně.
Jen proboha nedoufejme, že existenci Senátu v této zemi má hájit proti vůli všech jen 81 podezřelých senátorů, kteří se po svém zvolení už neumějí jinak živit a tyjí jako zbytná instituce z mozolů národa.
V navození tématu jakékoli diskuze je dobré uvést skutečné, nikoli zástupné důvody. Tedy
je-li Senát zcela zbytečný, pryč s ním...Zlobí-li současnou koaliční většinu, možná plní i nějakou roli, kterou plnit má....Tedy diskutujme, bude-li zájem či vyzvěme národ k boji se Senátem, je-li problémem a je-li lidem méně milován a snášen  než Sněmovna, prezident, Vláda  či ministerstva, čili ONI, jak už MY často říkáváme.
A je-li možnost zrušení Senátu reálná ? Reálná je každá možnost, která se reálně prosadí. Reálný byl vznik samostatné republiky ze čtyřsetleté  habsburské monarchie, reálným se stal protektorát, reálný byl Vítězný únor, reálný byl i reálný socialismus, reálná  byla Sametová revoluce, reálné je současné budování kapitalismu, reálná je privatizace zisků i socializace dluhů.....Na zreálnění virtuálních tužeb a přání nicméně musí někdo pracovat. Já sám kampaň za zrušení Senátu jako senátor neplánuji, ale budu pozorovat, má-li to současná doba za svůj významný problém, jehož vyřešením si pomůže....
Rád jsem si s Vámi "zadiskutoval". Vyberte si z toho potřebné.
S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého
Prof. MUDr.Jan Žaloudík, CSc.