Ve středu 28. září 2011 proběhlo pod záštitou senátora prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. slavnostní odhalení pamětní desky spisovateli a pedagogovi PhDr.Rajmundu Habřinovi na jeho rodném domě v Příbrami na Moravě.

Akci, která proběhla za účasti velvyslankyně Slovinské republiky paní Mag. Smiljany Knez a dalších významných hostů, připravilo Gymnázium T.G.Masaryka v Zastávce a vedení obce Příbram na Moravě.

Ve svém projevu pan senátor zdůraznil význam „venkovských“ gymnázií jako přirozených center kultury a vzdělanosti a poděkoval vedení a učitelům Gymnázia T.G.Masaryka i jeho studentům, kteří v rámci své středoškolské výzkumné práce „znovuobjevili“ dnes již téměř zapomenutého významného moravského básníka, prozaika a překladatele Rajmunda Habřiny.

Rajmund Habřina, původním jménem Chatrný (1907 – 1960) se narodil v rodině chudého havíře, přesto se mu podařilo vystudovat Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Většinu svého života působil jako středoškolský učitel a významnou měrou se zapojil do kulturního a literárního života. Za účast v protinacistickém odboji byl v letech 1941 až 1945 vězněn, mj. v koncentračním táboře Mauthausen. Za odbojovou činnost byl po osvobození vyznamenán Československým válečným křížem. Po roce 1948 se přestal věnovat literární a kulturní činnosti a soustředil se na své občanské povolání učitele. Předčasně zemřel roku 1960 ve věku pouhých 57 let.