Cesta k redukci úmrtnosti na zhoubné nádory vede pouze přes jejich záchyt v časném stadiu a adekvátní, zpravidla velmi jednoduchou léčbu, která co nejméně zatíží pacienta i ekonomiku zdravotnictví.

Marketingu i pláči nad nákladnou a málo efektivní léčbou pozdě nalezených a pokročilých stadií nádorů se dosud všichni odpovědní věnují výrazně více než radostnější propagaci a systémovému zajištění onkopreventivních prohlídek. Neboť se na tom nedá tolik vydělat a dá to trošku více firemně nepodpořené odborné práce, organizační, diagnostické  i analytické. Obojí se v epoše poplatkových strategií, fiskalismu a účtařské medicíny s jednoročním výhledem nenosí.  Cesta k pokroku je sice dobře známá, ale záseků a krok po kroku udržovaných překážek plná.

Vyhláškově vyhlášeným pohmatovým  vyšetřením břicha, prsů, konečníku či vagíny nelze systematicky nádory zachytit v časném stadiu. Pokročili jsme již snad od pohmatových technologií k metodám zobrazovacím a endoskopickým. Jako už také nejezdíme na povozech, nýbrž létáme jako blázni po dálnicích či v letadlech. Povoznická organizace zdravotnictví, potažmo i onkoprevence, však v naší bohaté  zadlužené společnosti trvá. A protože více než knihovny světa  a rozum sám je nyní internet, je mnohé o vhodné struktuře onkopreventivních prohlídek a věkově specifických onkologických rizicích všem přístupné rovněž na www.prevencenadoru.cz.

Občanům denně sypeme do poštovních schránek tuny nesmyslných letáčků a veselých pojišťovenských žurnálů, nemáme prý však na  poštovné, abychom pojištěnce ročně či aspoň dvouročně  pozvali cíleným dopisem k prohlídce. Mnohé by oslovilo, kdyby byli osloveni, a třeba by uvěřili, že jejich účast na prohlídkách jejich zdravotní pojišťovnu zajímá.

Stane-li se pojištěnec onkologickým pacientem, má u nás zpravidla jistotu, že se mu dostane kvalitní protinádorové léčby. Nemá však už jistotu dalšího řádného sledování a už vůbec ne další onkoprevence zaměřené také na jiné orgány než ten, který byl už nádorem postižen. Byť je biologicky k dalším onkologickým onemocněním disponován zjevně více než ti dosud zdraví. Pod svícnem často bývá tma, i zde je onkopreventivní zatemnění.

Středověk neskončil, středověk trvá, zpívá se v písni. Leckde trvají také stálé pokusy hledat a věřit na zázračné testy zjišťující rakovinu z kapky krve, močových krystalů, bizarních procedur a supernových zobrazovacích postupů za situace, kdy nevyužíváme diagnostiku osvědčenou a  běžně dostupnou.

Jen občas přelétne nad krajem šťastná kometa nebo se podaří takový zázrak jakým bylo nastavení mammografického screeningu od roku 2003 napříč vlastí do šedesátky auditovaných mammodiagnostických jednotek, nyní již s celkovou účastí více než poloviny žen cílové populace, osmdesátiprocentním záchytem časných stadií a nastupujícím trendem   redukce úmrtnosti na rakovinu prsu. Jen občas se podaří zázrak, jako v roce 1977, ustavit a dosud (!) zuby nehty navzdory „podpoře“ odpovědných držet v chodu Národní onkologický registr se  systémem vizualizace onkologických dat na webu (www.svod.cz), bez něhož bychom nevěděli o české onkologii nic a četli si pouze firemní letáky o stavu onkologie ve vybraném zahraničí. Rovněž tato ministerská garnitura nepřikládá prevenci a analytice vlastních dat v onkologii význam a chystá jako první dokonce tragický datový black-out.

Docela chápu nízkou motivaci praktických lékařů věnovat se onkoprevenci systematičtěji je-li to činnost neuznaná a nehodnocená na tomto světě kolem. Děkuji těm, kteří přesto vytrvávají a věří ve zhodnocení ve světě příštím.  Nepochybně jsou jim vděčni  ti klienti či pojištěnci, říkejme raději po staru lidé, kteří zásluhou časně diagnostikovaného nádoru mohou dále žít, pracovat a veselit se sledováním mediálních rozborů permanentní mentální krize našeho vcelku vybaveného solidárního zdravotnictví, které by mohlo být navíc i solidní.
A v kontextu tohoto tématu také onkosolidní.

Prof. MUDr.  Jan Žaloudík, CSc.