Stát má nyní velkou starost jak po průšvihu s ethylalkoholem, kriminálně otráveným příměsí methylalkoholu, vrátit co nejrychleji zpět do života obchod s ethylalkoholem neotráveným a  spotřebu ethylakoholu „normalizovat“.

Vážený pane ministře, uctivě Vás žádám a vyzývám, abyste bez zbytečných odkladů informoval veřejnost o budoucnosti velkých státních nemocnic a specializovaných ústavů, které jsou přímo řízeny Vaším ministerstvem a které dosud představují vlajkové lodě českého zdravotnictví s ročním obratem v mnoha desítkách miliard korun.

Asi málokdo v této zemi už je tak naivní, aby věřil vysvětlování mistrů dýmovnic z ministerstva zdravotnictví, že dojezdové vzdálenosti k lékaři a do nemocnic jsou nápadem jak občanům něco vylepšit a nově zajistit.

Touto parafrází známého výroku amerického kosmonauta na Měsíci bez sebemenší ironie a s uznáním komentuji počin paní reportérky Lenky Petrášové pro MF Dnes, která jednoduchou metodou a přímo na místě sondovala kvalitu úklidu v několika českomoravských nemocnicích (MF Dnes 24.8.2012).

Už v lednu vyzval Senát Parlamentu České republiky svým plenárním usnesením ministra zdravotnictví, aby v nejkratší době předložil koncepci veřejné ochrany zdraví a hygienických služeb státu, kterou Česká republika dosud nemá.

„Chceme podpořit investice do moderních technologií nezbytných pro efektivní řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdravotnictví,“ uvedl ministr Leoš Heger (TOP 09) na webu MZd a národu sdělila ČTK 20.8.2012. Půlmiliardou.

Ani v okurkové letní sezóně se už média o okurky nezajímají, protože se stále více dovážejí z Polska a dřívější pýcha na okurky znojemské globalizací trhu vyvanula.

Jedním z problémů chabé lékové politiky České republiky je také paralelní vývoz léků, který plodí místní nedostatečné zásobování nebo aktuální nedostupnost některých léků u nás.

Leckdo se už možná zamyslel, proč i přes několikaleté vášnivé řečnění o reformě zdravotnictví nejsme dále. Je reforma jen záminkou pro další odstátňování majetku i vlivu?

Vláda vedená premiérem Nečasem se po dvou letech činnosti sebezhodnotila a pochválila se (viz www.vlada.cz ze 13.7.2012 ). Jak ji hodnotí v průzkumech občané vláda nevnímá. Čtyři pětiny národa ji nechválí. Pochvalně si vláda hodnotí i svoje působení ve zdravotnictví, dokonce ve čtrnácti vyjmenovaných bodech.