Inspirující zpráva z médií (15.9.2011):„Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) odhaduje, že příští rok se od pacientů vybere za nadstandard zhruba 200 milionů korun.

…….věčný problém postupné entropizace napospas a samospádu ponechaného (povzdech). Esej posluchače I. ročníku Univerzity třetího věku při Senátu ČR, obor sociální onkologie (nauka o rakovině  společnosti)

Pane profesore, za podivných okolností jste byl před rokem vyhozen pro nadbytečnost z Masarykova onkologického ústavu. Změnila se poté, co z ministerstva odešel tým ministra Julínka, Vaše situace?

Již úvodem shrnu nečekaný závěr, byť třeba i proklet pravověrnými : Tvrdím, že spása českého zdravotnictví sepisováním standardů péče je pitomost. Asi jako spása nemravné ekonomiky sepisováním zásad účetnictví s logaritmickými tabulkami v příloze.

Cesta k redukci úmrtnosti na zhoubné nádory vede pouze přes jejich záchyt v časném stadiu a adekvátní, zpravidla velmi jednoduchou léčbu, která co nejméně zatíží pacienta i ekonomiku zdravotnictví.

Dobrý den pane senátore, ráda bych se vás zeptala, jak jste hodnotil akci lékařů za vyšší platy a jak vy si myslíte, že by se mělo zdravotnictví dál vyvíjet. Po těch letech odsloužených v nemocnicích určitě máte jasnou představu. děkuji.

Čeština je záludný, nezřídka dvojsmyslný jazyk, bohatý kouzly nechtěného. Kdekdo teď bojuje s korupcí. Nejsem pro boj s korupcí. Doporučuji boj proti korupci. Ve skutečnosti se obé prolíná.

Bylo jednou jedno pekařství. Jeho pekárna pekla lidu rohlíky dlouho, pravidelně, poměrně spolehlivě, stížnosti byly jen občasné. Ponejvíce na komunikaci, že se  pekařky a pekaři po noční službě málo usmívají nebo že se v dodávce rohlíků přepočítali.

Státem řízená národní zdravotní služba ( National Health Service, NHS) jako leckde ? Nebo skutečný pojišťovenský systém jako leckde ? Nebo dále směsný český model obého s deklaracemi kdečeho, s  body, paušály, nekontrolovanými úniky, prolobovanými průniky, s kapitací a dekapitací ( česky bezhlavostí) ?

Jaké by podle Vás měly být pilíře sociální reformy a jak hodnotíte dosavadní kroky v jejich přípravě, které učinil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek?