Z tématického cyklu Senátorská vzpomínání na zašlou přítomnost. S láskou vzpomínám na svoji babičku z maminčiny strany. Od jejího narození uplynulo sto třicet let. Odešla nám již před čtyřiceti lety, avšak její myšlenky jsou opět živé.

Když dělají kotrmelce děti na pažitu je to přirozené a zdravé. Když dělají kotrmelce dospělí lidé, je to veselá podívaná. Zejména na starší pragmatiky, kteří už neskotačí jen tak a zadarmo.

Důvody kandidatury Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. do Senátu ČR. Proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu ČR? Důvody pro svou kandidaturu mám dva – jeden velmi konkrétní, druhý obecnější.

Povolání lékaře či zdravotní sestry bylo dlouho pokládáno za vážené a prestižní. A to bez ohledu, zda bylo doceněno. Co zůstává zdravotníkům nezaplaceno se většinou, a to i mediálně,  dolepuje  řečmi o poslání.

Choroby těla i ducha jsou tu s námi tiše léta, staletí  i  tisíciletí  než je rozpoznáme, pojmenujeme a představíme veřejnosti jako hodné zřetele. Teprve po pojmenování choroby začne veřejnost ohrožení vnímat.

Vážený pane senátore, ačkoli naše názory na způsoby řešení problémů zdravotnictví jsou v mnohém rozdílné, nepochybně se shodneme na stanovisku, že občané si zaslouží pravdivé informace.

Občané musí znát smysl a určení zdravotnických poplatků. Téma poplatků zavedených ministrem Julínkem překrylo v posledních letech důležitější problémy zdravotnictví . Diskuse nad poplatky zcela zastavila potřebné změny  a úpravy českého zdravotnického systému.

1) Prioritně a rychle napravit systém specializačního vzdělávání podle požadavků mladých  lékařů. Především oni představují budoucnost medicíny, nikoli jen přístroje a léky.

Jak se zdá z prvních nastíněných kroků nového ministerstva zdravotnictví – pokračuje postupná  ekonomická, vzdělanostní  i morální destrukce  zdravotnictví. Například zákonem stanovených 416 hodin přesčasů ročně pro jednoho lékaře se různými způsoby obchází.

Nákupy zdravotnických přístrojů – prostor pro obrovské úspory aneb Kdo profituje z předražených nákupů ve zdravotnictví? V minulém týdnu proběhla  médii zpráva, že ostravská Fakultní nemocnice zakoupila kybernetický nůž pro léčbu nádorů za 10 miliónů dolarů.