Nemá smysl opakovat omílané problémy českého zdravotnictví, Problém je ve struktuře. Když to nejde shora, nutno zkusit zdola. ÚZIS  slouží zdraví  lidu. Přesněji řečeno, ÚZIS může sloužit i prozření organizátorů. Potentáti a fandové zdravotnictví  v Jihomoravském kraji,  Brno nevyjímaje, rokovali 21. října 2019 nad novinkou, kterou jako první už mají,  tedy zevrubnou analýzou kapacit, služeb a procesů ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji  a statuárním městě Brně.

 

Jaká opatření by se měla přijmou na vládní úrovni, respektive na úrovni státní správy či případně na straně plátců péče, aby se dopad onkologických onemocnění minimalizoval? Nakolik (a jak) je třeba změnit současný Národní onkologický program v ČR, aby byl skutečně fungujícím plánem s konkrétními dopady v reálné praxi?

 

Je nabídka lázní hrazených zdravotní pojišťovnou pro pacienty, které léčíte, dostatečná? Kde mají lázně smysl?

 

Měly by zdravotní pojišťovny v rámci kontroly vykazování úhrad, případně jiná instituce, kontrolovat, jak dodržují lékaři doporučené postupy odborných společností?

 

Zdravotnický deník 17.8.2019

Ve světě je peněz hodně a málo zároveň. Hodně už proto, že je lze při jisté globální síle „tiskařů“ libě tisknout za cenu papíru, nikoli zlata jako kdysi. Málo proto, že se tyto tiskoviny k mnohým dostatečně nedostanou a k některým skoro vůbec. Ti pak strádají, zlobí se, případně migrují za lepším.

K poslednímu červnu letošního roku odchází do důchodu a rezignuje na post ředitele brněnského Masarykova onkologického ústavu. V Senátu chce však Jan Žaloudík dokončit ještě zbývající tři roky mandátu. „Přepřahat se má na rovince, když svítí sluníčko. Já bych si zase někdy chtěl zajít na ryby,“ říká chirurg, onkolog a senátor za ČSSD. 

 

Měly by zdravotní pojišťovny v rámci kontroly vykazování úhrad, případně jiná instituce, kontrolovat, jak dodržují lékaři doporučené postupy odborných společností?

Příspěvek jsem chtěl původně  nazvat  Zrání plátců, ale působilo by to příliš prospektivně až ofenzivně. Cestujeme dějinami i v úhradách zdravotní péče od rozcestí k rozcestí, od křižovatky ke křižovatce. Někdy svištíce po děravých cestách v rekonstrukci  klíčové body i mineme a až zpětně se dozvíme, že rozcestí už bylo. Volíme pak objížďky, paralelky, zajížďky a kompromisy jak pomáhá nebo mate GPS. Nadáváme přitom, a také na sebe.

 

Profesor Žaloudík rezignoval na funkci ředitele Masarykova onkologického ústavu.

Evropou obchází strašidlo skepse. V naší centrální kotlině, kde jsme to mínili před lety za našeho neslavného předsednictví Evropě symbolickými kostkami cukru neomaleně osladit, to hořkne a houstne až k mazlavému strachu. Ani se moc neví, proč vlastně. Problémů s existencí sice ubývá, ale vykutali jsme problémy v existenci samotné.