Za slunných dnů, u vod a vinic pod horami eurodomoviny člověk citlivěji vnímá tep doby, opětovný lehký vánek chuti k úpravám v tuzemsku. Možná i prchavou příležitost něco po léta nezměnitelného po létu popřipozměnit blíže rozumu. Možná bude ještě chvilku i vůle.

Maryša.  Děvčica v rozpuku, přinucená žít nově, leč mrzutě, znásilňovaná v nevlídném a neinspirujícím prostředí, protože z toho chtěl mít někdo jiný zrovna čárku nebo profit. Z toho otrávená, posléze otravující. Drama namísto potenciálu radostného rozpuku od bratří Mrštíků. Kdo by ze školy neznal.

"Jaká opatření váš Masarykův onkologický ústav přijal, aby zákaz kouření platný od 31. května 2017 dodržovali zaměstnanci i pacienti? Jaké máte možnosti tento zákaz vymáhat? Vyjdete vstříc například příspěvkem na nikotinové náplasti těm svým zaměstnancům, kteří by chtěli zákazu využít jako startu své nekuřácké kariéry?"

 

Jaká onkologická onemocnění trápí naše občany  nejvíce?

 V České republice jsme podle měli ročně posledních údajů roku 2016  88 351 nových případů zhoubných nádorů (incidence) , zemřelo na ně 27 261 postižených (mortalita)  a celkově aktuálně žije v ČR po léčbě nádorového onemocnění nebo je právě léčeno přes 561 000 občanů (prevalence).

Bonus, malus, kalus, plus, minus, exitus. To tak nějak prolétne hlavou člověku, používajícímu celoživotně latinskou terminologii, když čte čistící dopisy zdravotní pojišťovny. Jistě je to latina jen povrchní bez vzdělanější ambice vychutnávat si Vergilliovy texty v originále.

"Současná situace svědčí o tom, že politici jsou vzdáleni skutečné realitě a neřeší, co by řešit měli. Jaké jsou podle Vašeho názoru tři nejpalčivější problémy českého zdravotnictví, které je nutno řešit?"

Co soudíte o využití přístrojové techniky (CT, MR, robotické systémy) v českém zdravotnictví? Je počet přístrojů ve vašem oboru/nemocnici dostatečný, včetně personálu a úhrady výkonů? Jsou přístroje po republice efektivně rozmístěny? Jaké změny doporučujete?

Asi jsem ani neměl číst jinak docela inspirativní pojednání ZD 9.8.2017 s názvem Jak změnit postavení pacientů v českém systému? Lepší informovaností a větším zapojením, v němž paní redaktorka Michaela Koubová zdařile shrnuje názory některých protagonistů bývalého, brzy možná zase budoucího, dění. Tedy zkušené hlasy z pomáhajících institucí a sdružení jako jsou Občan v síti, Advance Healthcare Management Institute či Svaz zdravotních pojišťoven. Že pacient má být informovanější, znalejší a více přispívající a doktoři mu v tom nemají bránit.

„Jak se vypořádáte s tím, že velmi pravděpodobně stoupnou ceny zdravotnických prostředků, když nyní ve výběrových řízeních je právě cena hlavním kritériem? Nebude složitější výrobky nakoupit?“