Naši přeslušní ministerští oligoliberálové nám montují do života zase další nemoudrost. Diplomatickým jazykem dodám, že přímo zhovadilost.  Bude se připlácet za vyvoleného špičkového doktora.

Už přes dvacet let můžeme k moři i bez povolení a devizového příslibu. Už skoro každý občan spatřil kraba v písku či kamení na mořském pobřeží, mnozí mnohokrát a nemnozí dokonce už z mořských jachet ty mnohé na suchu řídí.

1. V poslední době se hodně mluví o zrušení malých porodnic, jaký na to máte názor Vy, pane senátore?

Rušit ve zdravotnictví cokoli, co dobře fungovalo a funguje je možná administrativně snadné, ale velmi nebezpečné, nemáme-li vhodnější a rozumnější řešení.

Farmaceutická firma Novartis přichází s projektem Discovery, který má ocenit a podpořit mladé vědce a ocenit jejich výzkumné výsledky. Redakce Zdravotnických novin mi v této souvislosti položila pár otázek, na které odpovídám.

Korupce nikdy neznamenala jen uplácení.  Efektivnější je jistě korupce personální. Dosazení vazala či kamaráda mimo pravidla hry do významnější funkce, třeba ve vedení velké nemocnice nebo zdravotní pojišťovny, kde plní, co má plnit v zájmu soukromém či skupinovém.

Odpověď na dotaz redakce Novinky.cz ze dne 14.2.2012.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
V souvislosti s přímou volbou prezidenta se v posledních dnech objevily diskuse o tom, zda zrušit Senát Parlamentu ČR.

Žijeme v době, která hledá, co všechno ze života lidského i ze člověka samotného lze zpeněžit. Doba si jasně odpovídá, že všechno. A také senátoři jsou jedni z těch, kteří pak mají dát onomu snažení doby, ministerstev, snaživých, případně i darebných jednotlivců legislativní rámec.

Odpovědi na otázky časopisu Občan v síti. 1) Jakou roli mají hrát zdravotní pojišťovny ve zdravotním systému a jak by měli být uspořádány?

Poplatkový pan ministr snil před pár lety o obrazu reformy zdravotnictví jak jej maluje holandská škola. Bylo to takové snové období, plné her světel a stínů, v němž si své sny plnili zejména agilní a agelní přátelé z okruhu nakonec neuznaného ministra.

Je třeba vážit si rady každého zkušeného a moudrého člověka. O to více je třeba si vážit rad Rad sestavených ze zkušených a moudrých expertů. Jako je třeba Národní ekonomická rada vlády známá ve zkratce NERV.