„Chceme podpořit investice do moderních technologií nezbytných pro efektivní řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdravotnictví,“ uvedl ministr Leoš Heger (TOP 09) na webu MZd a národu sdělila ČTK 20.8.2012. Půlmiliardou.

Leckdo se už možná zamyslel, proč i přes několikaleté vášnivé řečnění o reformě zdravotnictví nejsme dále. Je reforma jen záminkou pro další odstátňování majetku i vlivu?

Vláda vedená premiérem Nečasem se po dvou letech činnosti sebezhodnotila a pochválila se (viz www.vlada.cz ze 13.7.2012 ). Jak ji hodnotí v průzkumech občané vláda nevnímá. Čtyři pětiny národa ji nechválí. Pochvalně si vláda hodnotí i svoje působení ve zdravotnictví, dokonce ve čtrnácti vyjmenovaných bodech.

Otázka ZdN : Jak je možné , že chyby v některých zdravotnických zákonech jsou nalézány už pár dnů po nabytí platnosti ?

Pro informované  občany to není žádné překvapení.

Touto parafrází známého výroku amerického kosmonauta na Měsíci bez sebemenší ironie a s uznáním komentuji počin paní reportérky Lenky Petrášové pro MF Dnes, která jednoduchou metodou a přímo na místě sondovala kvalitu úklidu v několika českomoravských nemocnicích (MF Dnes 24.8.2012).

Neregulované prokletí regulačních poplatků se opět vynořuje jako už trvalá černá můra poletující v naší pseudoliberálně bloudící vlasti,  tentokrát v pardubické kauze.

Naši přeslušní ministerští oligoliberálové nám montují do života zase další nemoudrost. Diplomatickým jazykem dodám, že přímo zhovadilost.  Bude se připlácet za vyvoleného špičkového doktora.

Ani v okurkové letní sezóně se už média o okurky nezajímají, protože se stále více dovážejí z Polska a dřívější pýcha na okurky znojemské globalizací trhu vyvanula.

Jen menší část nemocnic má jisté, že s plátci zdravotní péče uzavře smlouvu na příští rok.U zbytku pojišťovny podmiňují úhrady menší či větší redukcí lůžkového fondu – a to včetně celých oddělení.

Už přes dvacet let můžeme k moři i bez povolení a devizového příslibu. Už skoro každý občan spatřil kraba v písku či kamení na mořském pobřeží, mnozí mnohokrát a nemnozí dokonce už z mořských jachet ty mnohé na suchu řídí.