Poplatkový pan ministr snil před pár lety o obrazu reformy zdravotnictví jak jej maluje holandská škola. Bylo to takové snové období, plné her světel a stínů, v němž si své sny plnili zejména agilní a agelní přátelé z okruhu nakonec neuznaného ministra.

Farmaceutická firma Novartis přichází s projektem Discovery, který má ocenit a podpořit mladé vědce a ocenit jejich výzkumné výsledky. Redakce Zdravotnických novin mi v této souvislosti položila pár otázek, na které odpovídám.

Prosinec je měsícem adventním. Podle Starých Mayů má být adventním celý rok 2012 až do prosince. Po pěti tisíciletích má totiž přijít Změna s velkým Z. Nevím jak v oněch předchozích tisíciletích, ale v poslední době už leckdo na změnu netrpělivě čeká.

Odpovědi senátora Jana Žaloudíka na otázky obecně prospěšné společnosti Forum 50% podporované Open Society Fund Praha.

Žijeme v době, která hledá, co všechno ze života lidského i ze člověka samotného lze zpeněžit. Doba si jasně odpovídá, že všechno. A také senátoři jsou jedni z těch, kteří pak mají dát onomu snažení doby, ministerstev, snaživých, případně i darebných jednotlivců legislativní rámec.

Jsouce nyní silově  reformováni i v medicínské morálce zatím jsme vodami Rubikonu brouzdali  jen při břehu. Mnozí v naivní  naději, že se celí nakonec přece jen nenamočí a budou se jen tak reformně cákat.

Demokracie je krásná také proto, že má mnoho podob, rób i převleků, mnoho odhalených i intimních zákoutí, hojně situací hodných obdivu i naopak. Neboť jest dámou. Demokracie je vládou lidu, byť podle účelu s různým střídáním skloňovacího pádu druhého či třetího, tedy vládou koho čeho nebo komu čemu.

Je třeba vážit si rady každého zkušeného a moudrého člověka. O to více je třeba si vážit rad Rad sestavených ze zkušených a moudrých expertů. Jako je třeba Národní ekonomická rada vlády známá ve zkratce NERV.

Od léta do zimy prošla procesem zákonotvorby silová sprška inovovaných i nových zdravotních zákonů, jíž teď dlouho zkropeni a zkrouceni zůstaneme. Někteří myslí, že i zkroceni.

Ve středu 28. září 2011 proběhlo pod záštitou senátora prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. slavnostní odhalení pamětní desky spisovateli a pedagogovi PhDr.Rajmundu Habřinovi na jeho rodném domě v Příbrami na Moravě.