Korupce nikdy neznamenala jen uplácení.  Efektivnější je jistě korupce personální. Dosazení vazala či kamaráda mimo pravidla hry do významnější funkce, třeba ve vedení velké nemocnice nebo zdravotní pojišťovny, kde plní, co má plnit v zájmu soukromém či skupinovém.

Odpovědi na otázky časopisu Občan v síti. 1) Jakou roli mají hrát zdravotní pojišťovny ve zdravotním systému a jak by měli být uspořádány?

Poplatkový pan ministr snil před pár lety o obrazu reformy zdravotnictví jak jej maluje holandská škola. Bylo to takové snové období, plné her světel a stínů, v němž si své sny plnili zejména agilní a agelní přátelé z okruhu nakonec neuznaného ministra.

Je třeba vážit si rady každého zkušeného a moudrého člověka. O to více je třeba si vážit rad Rad sestavených ze zkušených a moudrých expertů. Jako je třeba Národní ekonomická rada vlády známá ve zkratce NERV.

1. V poslední době se hodně mluví o zrušení malých porodnic, jaký na to máte názor Vy, pane senátore?

Rušit ve zdravotnictví cokoli, co dobře fungovalo a funguje je možná administrativně snadné, ale velmi nebezpečné, nemáme-li vhodnější a rozumnější řešení.

Farmaceutická firma Novartis přichází s projektem Discovery, který má ocenit a podpořit mladé vědce a ocenit jejich výzkumné výsledky. Redakce Zdravotnických novin mi v této souvislosti položila pár otázek, na které odpovídám.

Prosinec je měsícem adventním. Podle Starých Mayů má být adventním celý rok 2012 až do prosince. Po pěti tisíciletích má totiž přijít Změna s velkým Z. Nevím jak v oněch předchozích tisíciletích, ale v poslední době už leckdo na změnu netrpělivě čeká.

Odpověď na dotaz redakce Novinky.cz ze dne 14.2.2012.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
V souvislosti s přímou volbou prezidenta se v posledních dnech objevily diskuse o tom, zda zrušit Senát Parlamentu ČR.

Žijeme v době, která hledá, co všechno ze života lidského i ze člověka samotného lze zpeněžit. Doba si jasně odpovídá, že všechno. A také senátoři jsou jedni z těch, kteří pak mají dát onomu snažení doby, ministerstev, snaživých, případně i darebných jednotlivců legislativní rámec.

Jsouce nyní silově  reformováni i v medicínské morálce zatím jsme vodami Rubikonu brouzdali  jen při břehu. Mnozí v naivní  naději, že se celí nakonec přece jen nenamočí a budou se jen tak reformně cákat.