Prosinec je měsícem adventním. Podle Starých Mayů má být adventním celý rok 2012 až do prosince. Po pěti tisíciletích má totiž přijít Změna s velkým Z. Nevím jak v oněch předchozích tisíciletích, ale v poslední době už leckdo na změnu netrpělivě čeká.

Jsouce nyní silově  reformováni i v medicínské morálce zatím jsme vodami Rubikonu brouzdali  jen při břehu. Mnozí v naivní  naději, že se celí nakonec přece jen nenamočí a budou se jen tak reformně cákat.

Demokracie je krásná také proto, že má mnoho podob, rób i převleků, mnoho odhalených i intimních zákoutí, hojně situací hodných obdivu i naopak. Neboť jest dámou. Demokracie je vládou lidu, byť podle účelu s různým střídáním skloňovacího pádu druhého či třetího, tedy vládou koho čeho nebo komu čemu.

Inspirující zpráva z médií (15.9.2011):„Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) odhaduje, že příští rok se od pacientů vybere za nadstandard zhruba 200 milionů korun.

Od léta do zimy prošla procesem zákonotvorby silová sprška inovovaných i nových zdravotních zákonů, jíž teď dlouho zkropeni a zkrouceni zůstaneme. Někteří myslí, že i zkroceni.

Ve středu 28. září 2011 proběhlo pod záštitou senátora prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. slavnostní odhalení pamětní desky spisovateli a pedagogovi PhDr.Rajmundu Habřinovi na jeho rodném domě v Příbrami na Moravě.

…….věčný problém postupné entropizace napospas a samospádu ponechaného (povzdech). Esej posluchače I. ročníku Univerzity třetího věku při Senátu ČR, obor sociální onkologie (nauka o rakovině  společnosti)

Odpovědi senátora Jana Žaloudíka na otázky obecně prospěšné společnosti Forum 50% podporované Open Society Fund Praha.

Návrh novely zákona 48/1997 byl Senátem zamítnut, a to po zevrubném pětihodinovém projednání a ve shodě s doporučeními, která vzešla z předchozích jednání ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Ústavně-právním výboru.

Cesta k redukci úmrtnosti na zhoubné nádory vede pouze přes jejich záchyt v časném stadiu a adekvátní, zpravidla velmi jednoduchou léčbu, která co nejméně zatíží pacienta i ekonomiku zdravotnictví.