Od léta do zimy prošla procesem zákonotvorby silová sprška inovovaných i nových zdravotních zákonů, jíž teď dlouho zkropeni a zkrouceni zůstaneme. Někteří myslí, že i zkroceni.

Odpovědi senátora Jana Žaloudíka na otázky obecně prospěšné společnosti Forum 50% podporované Open Society Fund Praha.

Návrh novely zákona 48/1997 byl Senátem zamítnut, a to po zevrubném pětihodinovém projednání a ve shodě s doporučeními, která vzešla z předchozích jednání ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Ústavně-právním výboru.

Cesta k redukci úmrtnosti na zhoubné nádory vede pouze přes jejich záchyt v časném stadiu a adekvátní, zpravidla velmi jednoduchou léčbu, která co nejméně zatíží pacienta i ekonomiku zdravotnictví.

Demokracie je krásná také proto, že má mnoho podob, rób i převleků, mnoho odhalených i intimních zákoutí, hojně situací hodných obdivu i naopak. Neboť jest dámou. Demokracie je vládou lidu, byť podle účelu s různým střídáním skloňovacího pádu druhého či třetího, tedy vládou koho čeho nebo komu čemu.

Inspirující zpráva z médií (15.9.2011):„Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) odhaduje, že příští rok se od pacientů vybere za nadstandard zhruba 200 milionů korun.

Bylo jednou jedno pekařství. Jeho pekárna pekla lidu rohlíky dlouho, pravidelně, poměrně spolehlivě, stížnosti byly jen občasné. Ponejvíce na komunikaci, že se  pekařky a pekaři po noční službě málo usmívají nebo že se v dodávce rohlíků přepočítali.

Ve středu 28. září 2011 proběhlo pod záštitou senátora prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. slavnostní odhalení pamětní desky spisovateli a pedagogovi PhDr.Rajmundu Habřinovi na jeho rodném domě v Příbrami na Moravě.

…….věčný problém postupné entropizace napospas a samospádu ponechaného (povzdech). Esej posluchače I. ročníku Univerzity třetího věku při Senátu ČR, obor sociální onkologie (nauka o rakovině  společnosti)

Pane profesore, za podivných okolností jste byl před rokem vyhozen pro nadbytečnost z Masarykova onkologického ústavu. Změnila se poté, co z ministerstva odešel tým ministra Julínka, Vaše situace?