Perspektivním cílem nejen onkologie, ale celé medicíny, je nesporně vzájemná provázanost ceny a kvality zdravotnických služeb. Vzájemná vazba ceny a kvality je dosud všeobecně opomíjena, mnohde neujasněna, mnohými nechápána, nesledována, nevyžadována.

Některé pojímání medicíny může vést k její újmě. Mezi kormidelníky zdravotnictví a jeho nemalých finančních toků přibývá lidí, kteří třeba i medicínu aktivně dělali, ale třeba na její smysl pod tíhou jiných úkolů pozapomněli, ovšem i těch, kteří ji vystudovali, ale nestihli k ní skutečně přičichnout, a pak i těch z oborů zcela jiných, medicíně vzdálených.

Kormidelníci zdravotnictví od akademických polemik očekávají nepraktičnost a neužitečnost pro realizaci jejich aktuálních představ. Přispěji k jejich očekávání také tímto repetitoriem : Během posledních pár milionů let prý na Zemi vždy koexistovaly nejméně dva druhy hominidů.

Už jsme za etapou komunikace. Naivní doba otázek, odpovědí a připomínek pominula. Co nám mělo být vysvětleno, nám vysvětleno bylo. S ostatním nás seznámí praxe. Lze se jen adaptovat na scénář, který je zvolen jako reformně optimální a nesoucí zlepšení.

Statistické trendy v úmrtnosti na solidní zhoubné nádory nezmění protinádorové léky. Ani jako jednotlivcům vyléčení rakoviny samy o sobě nezajistí. Mohou poněkud vylepšit výsledky chirurgické a radiační léčby v časnějších stádiích, mohou poněkud prodloužit přežití s pokročilým a trvale nevyléčitelným nádorem.

Taoisté soudí, že nejpotřebnější činností člověka je volné, pravidelné a hluboké dýchání. Ostatně jediným druhem pohybu, který všichni rytmicky opakujeme o narození do smrti, vědomě i nevědomky, bděle či ve spánku, je pohyb bránice a dalších dýchacích svalů hrudníku.

Jeden ohromující a veřejnosti dost neznámý brněnský úhel pohledu na Brno je ze střešní terasy Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci. Lze z ní přehlédnout celé Brno kolem dokola. Brno se odtud jeví poměrně malé a přehledné a stačí tudíž malá a přehledná strategie.

Na současné destrukci několik desetiletí fungujícího systému specializačního vzdělávání lékařů máme svůj díl viny všichni. Dřívější ministerské garnitury, odborné společnosti, institut lékařského vzdělávání, lékařské fakulty, poslanci i senátoři, lékařská komora a celá lékařská obec, staří i mladí.

1) Jak hodnotíte současné legislativní změny českého zdravotnického systému ? V čem spatřujete jejich silné a slabé stránky ?

Vím zatím o jedné legislativní změně, regulačních poplatcích. V onkologii, tedy péči o nemocné s rakovinou se regulačně neuplatní.

Zákon 95/2004 o specializačním vzdělávání lékařů a farmaceutů je špatný. Pokud by se ho snad podařilo naplnit, nastavil by na dlouhou dobu novou etapu omezenosti v lékařském vzdělávání.