Ekonomové učí, že ekonomika v otevřené společnosti má cyklický charakter. Údiv nad vlnovkou je zbytečný, přijdou další krize i další fáze oživení a růstu.

Někoho může termín globální zdraví iritovat. Má-li za to, že zdraví je hodnota pouze individuální a jeho opak, nemoc, je z tísně obchodovatelná komodita. Problém zdraví či nemoci nepochybně takto soukromě prostý není.

Problémy zdravotnictví ČR nespočívají ve způsobu poskytování zdravotních služeb, jejich kvalitě či dostupnosti, nýbrž v managementu jeho financování. Tkví především v zaujetí spotřebou a v chybění vize dlouhodobé finanční stability. Náprava je možná jen návratem k základním principům řádného nakládání s veřejnými zdroji.

Perspektivním cílem nejen onkologie, ale celé medicíny, je nesporně vzájemná provázanost ceny a kvality zdravotnických služeb. Vzájemná vazba ceny a kvality je dosud všeobecně opomíjena, mnohde neujasněna, mnohými nechápána, nesledována, nevyžadována.

Prý je medicína stále ohrožována nedostatkem financí. Nemyslím si to. Nikdy a nikde jich nebylo tolik, aby je s přehledem nespotřebovala. Ani ne tak cenami práce a intelektu, ale vždy ochotně rostoucími cenami produktů medicínsko-průmyslového komplexu.

Odborníkům z různých oborů položila redakce Medical tribune otázku: Kde by investice jedné miliardy, případně několika málo miliard korun, měla největší dopad na zdraví populace? Nutno předeslat, že zdraví ani za miliardu nekoupíš. O své zdraví hraje každý sám a dlouhodobě, někdo ho hýčká, někdo ničí, různě v různém věku.

Některé pojímání medicíny může vést k její újmě. Mezi kormidelníky zdravotnictví a jeho nemalých finančních toků přibývá lidí, kteří třeba i medicínu aktivně dělali, ale třeba na její smysl pod tíhou jiných úkolů pozapomněli, ovšem i těch, kteří ji vystudovali, ale nestihli k ní skutečně přičichnout, a pak i těch z oborů zcela jiných, medicíně vzdálených.

Asi zaskočí slovní novotvar maxisterstvo nemocnictví. Leč chybělo mi přesnější označení jedné z možných podob instituce, která má netušený potenciál cloumat životy i politikou. Maxisterstvo nemocnictví je jednoduše řečeno opakem toho, co by člověk očekával od ministerstva zdravotnictví.

Reformatura onehdy škobrtla. Kromě pacientů, zdravotníků, lékařské komory, zdravotnických odborů i části zastupitelských sborů také pro nenadšení univerzit a lékařských fakult. Reformatura škobrtne znovu, nezbaví-li se bludů.

Statistické trendy v úmrtnosti na solidní zhoubné nádory nezmění protinádorové léky. Ani jako jednotlivcům vyléčení rakoviny samy o sobě nezajistí. Mohou poněkud vylepšit výsledky chirurgické a radiační léčby v časnějších stádiích, mohou poněkud prodloužit přežití s pokročilým a trvale nevyléčitelným nádorem.