Kormidelníci zdravotnictví od akademických polemik očekávají nepraktičnost a neužitečnost pro realizaci jejich aktuálních představ. Přispěji k jejich očekávání také tímto repetitoriem : Během posledních pár milionů let prý na Zemi vždy koexistovaly nejméně dva druhy hominidů.

Taoisté soudí, že nejpotřebnější činností člověka je volné, pravidelné a hluboké dýchání. Ostatně jediným druhem pohybu, který všichni rytmicky opakujeme o narození do smrti, vědomě i nevědomky, bděle či ve spánku, je pohyb bránice a dalších dýchacích svalů hrudníku.

Jeden ohromující a veřejnosti dost neznámý brněnský úhel pohledu na Brno je ze střešní terasy Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci. Lze z ní přehlédnout celé Brno kolem dokola. Brno se odtud jeví poměrně malé a přehledné a stačí tudíž malá a přehledná strategie.

1) Proč jste se rozhodl věnovat právě onkologii ? Co Vás na tomto oboru přitahuje ?

Na rakovinu mi po dlouhém průběhu nemoci zemřela v poměrně mladém věku maminka. Nevím zda mě to ovlivnilo při volbě oboru, možná jen podvědomě, že jsem měl s touto části medicíny osobnější zkušenost.

1) Jak hodnotíte současné legislativní změny českého zdravotnického systému ? V čem spatřujete jejich silné a slabé stránky ?

Vím zatím o jedné legislativní změně, regulačních poplatcích. V onkologii, tedy péči o nemocné s rakovinou se regulačně neuplatní.

Zákon 95/2004 o specializačním vzdělávání lékařů a farmaceutů je špatný. Pokud by se ho snad podařilo naplnit, nastavil by na dlouhou dobu novou etapu omezenosti v lékařském vzdělávání.

Budoucnost Brna lze nesporně rozdělit na vzdálenou a blízkou. Vzdálená budoucnost bude určitě růžová. Už také proto, že my, kteří si tady teď o brněnské budoucnosti povídáme, do ní už nezasáhneme a tudíž ji ani nezkomplikujeme.

Už jsme za etapou komunikace. Naivní doba otázek, odpovědí a připomínek pominula. Co nám mělo být vysvětleno, nám vysvětleno bylo. S ostatním nás seznámí praxe. Lze se jen adaptovat na scénář, který je zvolen jako reformně optimální a nesoucí zlepšení.