"Jaká opatření váš Masarykův onkologický ústav přijal, aby zákaz kouření platný od 31. května 2017 dodržovali zaměstnanci i pacienti? Jaké máte možnosti tento zákaz vymáhat? Vyjdete vstříc například příspěvkem na nikotinové náplasti těm svým zaměstnancům, kteří by chtěli zákazu využít jako startu své nekuřácké kariéry?"

"Současná situace svědčí o tom, že politici jsou vzdáleni skutečné realitě a neřeší, co by řešit měli. Jaké jsou podle Vašeho názoru tři nejpalčivější problémy českého zdravotnictví, které je nutno řešit?"

Rozhovor pro březnové vydání měsíčníku Blesk ZDRAVÍ – téma mýty o rakovině

Moje odpovědi mezi dvěma koly senátních voleb na otázky MF DNES.

„Jak se vypořádáte s tím, že velmi pravděpodobně stoupnou ceny zdravotnických prostředků, když nyní ve výběrových řízeních je právě cena hlavním kritériem? Nebude složitější výrobky nakoupit?“

Nádory léčí operace, radioterapie a chemoterapie. Léčebné výsledky však zásadně ovlivňuje časná a dobrá diagnostika, ale také organizace a návaznost onkologické péče. O inovativních léčebných metodách se hovoří s nadšením stále, o organizaci málo a spíše s jistým despektem, že pravým odborníkům ani nepatří.

Vážení spoluobčané, děkuji za důvěru všem, kteří mě podpořili v 1. kole senátních voleb.

Česko zaostalo v eHealth za vyspělým světem. Elektronizace je jen spontánní, pokusy ji integrovat nebyly úspěšné. I proto získalo Česko v Evropě za rok 2015 nejnižší hodnocení v oblasti práv pacientů. Elektronické recepty začnou plošně fungovat od roku 2018, přestože je zákon zavedl už v roce 2007. Nefunguje elektronické úložiště receptů ani plošné sdílení elektronických dat mezi nemocnicemi, každá buduje vlastní systém, o elektronickém sdílení dat mezi privátními ambulancemi není vůbec řeč.

Inovativně rozumné slovo k problému doby konečně zaznělo na stránce Zdravotnického deníku dne 18.1.2017 z úst či klávesnice Dr. Jakuba Dvořáčka, výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Vyšla tak konečně i u nás na východě hvězda zvaná risk sharing či cost sharing neboli sdílení rizika neúčinnosti léků v nákladech mezi výrobcem a poskytovatelem.

Přepis otázek a odpovědí z online rozhovoru pro Deník.