Odpovědi na otázky redakce časopisu Moje země.

Leckdo o smyslu mít v zemi druhou parlamentní komoru, tedy Senát, zapochybuje. Připomínám v této souvislosti, že Senát opravil, upravil i vrátil Sněmovně za dobu své dvacetileté existence až 30% návrhů zákonů. Jako legislativní pojistka tak působí častěji než pojistky v elektrických rozvodech, kterých si naopak ceníme a věříme, že při výkyvu napětí a proudu neselžou.

Odpovědi Jana Žaloudíka na otázky občanského hnutí Naštvané matky

Opět se začalo veřejně diskutovat o věku odchodu do důchodu. Původní koaliční dohoda o věkovém stropu třeba 65 let je znovu zpochybňována, navrhován věk vyšší či dokonce bez limitu. Z pohledu lékaře soudím, že oněch 65 let je vskutku maximum, a to nejen v zaměstnáních náročných fyzicky.

Pacienti plní ambulance, diagnostické provozy, nemocniční lůžka, operační sály, jednotky intenzivní péče, rehabilitační zařízení, zkrátka dávají zdravotnictví každodenní náplň a smysl. Jako jednotlivec si každý z nás řeší svůj zdravotní problém za sebe, jak místo a systém právě umožňuje. Ale co pacienti jako zájmová skupina, které v systému něco podstatného chybí nebo která třeba něco navrhuje pro jeho zlepšení?

Ve dnech 14.-16. září 2016 se v Praze schází již 42. Česko-slovenský chirurgický kongres. Míval minulost ve společném státě a má přítomnost ve společné Evropské unii. Kdo ví, snad svoji budoucnost nalezne tamtéž, nepochybně však ve společné práci, které neubude.

Když se nechce, je horší, než když se nemůže, říkávala moje nepolitická babička. Před šesti lety jsme byli jednou z posledních zemí světa, která ratifikovala rámcovou úmluvu o kontrole tabáku, což nám trvalo řadu let odkládaných a odmítaných jednání.

Odpovědi na otázky redakce Medical Tribune k pacientským organizacím.

Třicet stručných odpovědí na třicet nejčastějších otázek ke zdravotnictví.

Rozhovor redaktorky Jany Poncarové z časopisu Průmysl Dnes s ředitelem Janem Žaloudíkem o Masarykově onkologickém ústavu v Brně