Maryša.  Děvčica v rozpuku, přinucená žít nově, leč mrzutě, znásilňovaná v nevlídném a neinspirujícím prostředí, protože z toho chtěl mít někdo jiný zrovna čárku nebo profit. Z toho otrávená, posléze otravující. Drama namísto potenciálu radostného rozpuku od bratří Mrštíků. Kdo by ze školy neznal.

Bonus, malus, kalus, plus, minus, exitus. To tak nějak prolétne hlavou člověku, používajícímu celoživotně latinskou terminologii, když čte čistící dopisy zdravotní pojišťovny. Jistě je to latina jen povrchní bez vzdělanější ambice vychutnávat si Vergilliovy texty v originále.

"Současná situace svědčí o tom, že politici jsou vzdáleni skutečné realitě a neřeší, co by řešit měli. Jaké jsou podle Vašeho názoru tři nejpalčivější problémy českého zdravotnictví, které je nutno řešit?"

Rozhovor pro březnové vydání měsíčníku Blesk ZDRAVÍ – téma mýty o rakovině

Asi jsem ani neměl číst jinak docela inspirativní pojednání ZD 9.8.2017 s názvem Jak změnit postavení pacientů v českém systému? Lepší informovaností a větším zapojením, v němž paní redaktorka Michaela Koubová zdařile shrnuje názory některých protagonistů bývalého, brzy možná zase budoucího, dění. Tedy zkušené hlasy z pomáhajících institucí a sdružení jako jsou Občan v síti, Advance Healthcare Management Institute či Svaz zdravotních pojišťoven. Že pacient má být informovanější, znalejší a více přispívající a doktoři mu v tom nemají bránit.

„Jak se vypořádáte s tím, že velmi pravděpodobně stoupnou ceny zdravotnických prostředků, když nyní ve výběrových řízeních je právě cena hlavním kritériem? Nebude složitější výrobky nakoupit?“

Nádory léčí operace, radioterapie a chemoterapie. Léčebné výsledky však zásadně ovlivňuje časná a dobrá diagnostika, ale také organizace a návaznost onkologické péče. O inovativních léčebných metodách se hovoří s nadšením stále, o organizaci málo a spíše s jistým despektem, že pravým odborníkům ani nepatří.

"Jaká opatření váš Masarykův onkologický ústav přijal, aby zákaz kouření platný od 31. května 2017 dodržovali zaměstnanci i pacienti? Jaké máte možnosti tento zákaz vymáhat? Vyjdete vstříc například příspěvkem na nikotinové náplasti těm svým zaměstnancům, kteří by chtěli zákazu využít jako startu své nekuřácké kariéry?"

Česko zaostalo v eHealth za vyspělým světem. Elektronizace je jen spontánní, pokusy ji integrovat nebyly úspěšné. I proto získalo Česko v Evropě za rok 2015 nejnižší hodnocení v oblasti práv pacientů. Elektronické recepty začnou plošně fungovat od roku 2018, přestože je zákon zavedl už v roce 2007. Nefunguje elektronické úložiště receptů ani plošné sdílení elektronických dat mezi nemocnicemi, každá buduje vlastní systém, o elektronickém sdílení dat mezi privátními ambulancemi není vůbec řeč.

Inovativně rozumné slovo k problému doby konečně zaznělo na stránce Zdravotnického deníku dne 18.1.2017 z úst či klávesnice Dr. Jakuba Dvořáčka, výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Vyšla tak konečně i u nás na východě hvězda zvaná risk sharing či cost sharing neboli sdílení rizika neúčinnosti léků v nákladech mezi výrobcem a poskytovatelem.