Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. obdržel  dne 18.11.2014 Cenu  prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů.

Podle informací MT má ministerstvo v plánu přesunout správu seznamu výkonů a agendu kultivace DRG na ÚZIS. Je podle Vás tento krok systémově správný? Disponuje ÚZIS dostatkem odborníků pro tuto práci? Jakým způsobem by v takovém případě mělo být ošetřeno stanovování hodnoty bodu, aby tento proces byl co nejvíce transparentní a zohledňoval finanční možnosti ZP a celého systému?

Profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc., je významným českým chirurgem a onkologem a od roku 2010 také senátorem Parlamentu České republiky za obvod Brno venkov. Narodil se v Ježkovicích u Vyškova, ale dětství a mládí prožil ve Frýdku Místku, kde také maturoval na gymnáziu.

Možná už zase přišla na chvíli doba dívat se dopředu. Asi budeme muset znovu leccos pojmenovat a vysvětlit, co už vysvětleno a pochopeno být i mohlo. Budeme se tedy muset i nadále „vyčerpávat dohadováním“, jak se někteří obávají. Bez lepší komunikace všemi směry to v 3D systému nepůjde.

Reparát čili opravná zkouška není jen komplikací v životě studentů. Letos čeká reparát i jejich učitele, examinátory, zvolené i jinak etablované instalátory a správce pravidel medicíny respektive veřejného zájmu mít zdravotnictví kvalifikované a stabilní. A to nejde bez lékařů s patřičným vzděláním umožněným a uznaným také podle patřičných pravidel našich i zahraničních.

k adresnému zvaní občanů do onkopreventivních screeningových programů v roce 2014.

Projekt adresného zvaní do screeningových programů běží již tři měsíce. Jak jeho průběh hodnotíte? Dá se považovat za úspěch?

Dne 18.února 2014 citovala naše média kanadskou studii, recentně publikovanou v British Medical Journal  (cit. BMJ 2014; 348 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g366, publ. 11.2.2014), podle níž se prý ukázalo, že mammografický screening karcinomu prsu není pro ženy nijak přínosný.

1) Jste poradcem premiéra pro oblast zdravotnictví. Co mu radíte?

Leccos. Snažím se především dostát lékařské zásadě „primum non nocere“, tedy hlavně neškodit. Lidem, premiérovi, systému. Ve věci otázek zdravotního stavu jednotlivců i společnosti jsem však zvyklý dodržovat lékařské tajemství. Také pro vrozenou plachost vám více nepovím, neboť nakonec platí to  jak rozhodne pan premiér a vláda.

Pan prezident a pan ministr financí shodně soudí, že zdravotnictví je černá díra, a mnozí soudí podobně. Upracovaní zdravotníci z provozů se cítí dotčeni a právem se zlobí. Manažeři působící ve zdravotnictví jsou potichu, aby si nezadali, nedotkli se či nevystavili se, neboť soudí, že řeč se vede, voda teče a je třeba ve funkci přežít.

Prométheus přinesl lidem oheň, Edison žárovku, Jára Cimrman pokrok zkoumáním slepých cestiček, poplatkový zdravotní ministr před lety regulační poplatky. Od těch dob oheň hřeje, žárovky svítí, dálnice D1 se občas zaslepeně opravuje a poplatky v povědomí lidu o zdravotnictví a zdraví překryly vše ostatní a podstatné.