Odpovědi Jana Žaloudíka na otázky občanského hnutí Naštvané matky

Ve dnech 14.-16. září 2016 se v Praze schází již 42. Česko-slovenský chirurgický kongres. Míval minulost ve společném státě a má přítomnost ve společné Evropské unii. Kdo ví, snad svoji budoucnost nalezne tamtéž, nepochybně však ve společné práci, které neubude.

Když se nechce, je horší, než když se nemůže, říkávala moje nepolitická babička. Před šesti lety jsme byli jednou z posledních zemí světa, která ratifikovala rámcovou úmluvu o kontrole tabáku, což nám trvalo řadu let odkládaných a odmítaných jednání.

Naše zdravotnictví má dobrou tradici, je všeobecně dostupné, moderní, vybavené a fungující. Má v mnoha oblastech i nadprůměrné výsledky, ustojí srovnání s vyspělým zahraničím. To vše hlavně úsilím zdravotníků a odborných manažerů zdola. Problém u nás není v odbornosti nebo dostupnosti zdravotní péče, ale v celé její organizaci roztříštěné mezi sedm zřizovatelů – stát, kraje, města, obranu, církve, soukromé řetězce a jednotlivce.

Třicet stručných odpovědí na třicet nejčastějších otázek ke zdravotnictví.

Rozhovor redaktorky Jany Poncarové z časopisu Průmysl Dnes s ředitelem Janem Žaloudíkem o Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Na velkých medicínských kongresech představují farmaceutické firmy stovky molekul v pokročilé fázi klinického hodnocení – příkladem může být právě skončený kongres ASCO v Chicagu. Výrobci věnují všechnu energii tomu, aby doložili, že jejich léky skutečně pacientům pomáhají, a v mnoha případech jsou data opravdu přesvědčivá.

Opět se začalo veřejně diskutovat o věku odchodu do důchodu. Původní koaliční dohoda o věkovém stropu třeba 65 let je znovu zpochybňována, navrhován věk vyšší či dokonce bez limitu. Z pohledu lékaře soudím, že oněch 65 let je vskutku maximum, a to nejen v zaměstnáních náročných fyzicky.

Do Senátu jsem kandidoval před šesti lety a s výrazným rozdílem jste mne v druhém kole zvolili senátorem. První čtyři roky mého funkčního období stála ČSSD v opozici a můj vliv na zákonodárný proces ve zdravotní a sociální oblasti byl tak do určité míry omezený. Díky změnám na politické scéně se mi ovšem už dva roky daří navrhovat, napravovat a měnit zákonné normy podle mých vlastních představ.

Zaskočili jsme onehdy se zdravotním výborem Senátu na tři dny do slunného listopadového Nizozemí. Jednak z nostalgie nad neuchopenou holandskou inspirací poplatkového ministra, který životní příležitost proměnil v sedmiletou občanskou válku o poplatky, takže jako by teď nezbylo nic. Jednak že v hodnocení podle European Health Consumer Index Nizozemí léta vévodí už tři roky na prvním místě.