Zaskočili jsme onehdy se zdravotním výborem Senátu na tři dny do slunného listopadového Nizozemí. Jednak z nostalgie nad neuchopenou holandskou inspirací poplatkového ministra, který životní příležitost proměnil v sedmiletou občanskou válku o poplatky, takže jako by teď nezbylo nic. Jednak že v hodnocení podle European Health Consumer Index Nizozemí léta vévodí už tři roky na prvním místě.

Pojem infrastruktura zní mnohým cize, nelibě, byrokraticky, nezajímavě. V obavách ze zhoubných nádorových onemocnění však společnost permanentně doufá a očekává pokrok, nejlépe další nový lék. Účinnější, cílenější, lépe organismus šetřící a více nádor ničící, nejlépe v příjemné tabletě, v horším případě v injekci. Žádány jsou nové technologie, zevrubná diagnostika z kapky krve, přístroje vidící tělem naskrz, záření šetrnější, operační metody méně invazivní až skoro bezdotykové.

V rozhovoru s LN Jan Žaloudík mimo jiné podotýká: „Zdravotnictví je druh armády. Musíte včas nastoupit, někdo musí zavelet a řídit, všechno musí na sebe navazovat a nelze se v něm chovat úplně voluntaristicky. Je s podivem, naštěstí, že se při poměrně chaotickém režimu samoreguluje stejně jako džungle.“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. obdržel  dne 18.11.2014 Cenu  prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů.

9.6.2015 - Rozhovor s ředitelem Masarykova onkologického ústavu a senátorem Janem Žaloudíkem. Ve svých článcích pro Britské listy jsem často psal o tom, jak je důležité, aby v naší politice působily silné osobnosti, které jsou zároveň skutečnými morálními autoritami. Právě takovouto osobností a morální autoritou je pro mě pan profesor Jan Žaloudík, ředitel Masarykova onkologického ústavu a senátor za ČSSD. Jeho práci sleduji už dlouho a jelikož si jí nesmírně vážím, požádal jsem pana profesora, aby se se svými názory a zkušenostmi v oblasti zdravotnictví, sociální péče a politiky podělil také se čtenáři Britských listů. Pevně věřím, že pro ně budou stejně zajímavé a přínosné jako pro mě.

Výbory pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a Senátu v minulosti společně nejednaly, ačkoli jde o jeden parlament, jednu republiku a jedno zdravotnictví. Asi by měly.

Podle informací MT má ministerstvo v plánu přesunout správu seznamu výkonů a agendu kultivace DRG na ÚZIS. Je podle Vás tento krok systémově správný? Disponuje ÚZIS dostatkem odborníků pro tuto práci? Jakým způsobem by v takovém případě mělo být ošetřeno stanovování hodnoty bodu, aby tento proces byl co nejvíce transparentní a zohledňoval finanční možnosti ZP a celého systému?

V kritických etapách novodobého vývoje našeho zdravotnictví bývám emocí puzen se vyjádřit, ač rozum velí mlčet a pozorovat stav věcí jak trvale činí moudřejší mlčící a pozorující většina. Spontánně impulzivní vstup menševika ovšem někdy umožní projev zrychlit a zjednodušit až tak, že postačí třeba jen slova začínající na P, plně problematiku postihující.

Nepochybně je u nás v metodách financování zdravotní péče a nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění mnoho nezdravého a zasluhujícího nápravu. Nepochybně k chaotizaci významně  přispěla nedávná léta, počínaje Julínkovou reformaturou a Hegerovou plevelnou zákonotvorbou konče.

Reparát čili opravná zkouška není jen komplikací v životě studentů. Letos čeká reparát i jejich učitele, examinátory, zvolené i jinak etablované instalátory a správce pravidel medicíny respektive veřejného zájmu mít zdravotnictví kvalifikované a stabilní. A to nejde bez lékařů s patřičným vzděláním umožněným a uznaným také podle patřičných pravidel našich i zahraničních.