Pojem infrastruktura zní mnohým cize, nelibě, byrokraticky, nezajímavě. V obavách ze zhoubných nádorových onemocnění však společnost permanentně doufá a očekává pokrok, nejlépe další nový lék. Účinnější, cílenější, lépe organismus šetřící a více nádor ničící, nejlépe v příjemné tabletě, v horším případě v injekci. Žádány jsou nové technologie, zevrubná diagnostika z kapky krve, přístroje vidící tělem naskrz, záření šetrnější, operační metody méně invazivní až skoro bezdotykové.

9.6.2015 - Rozhovor s ředitelem Masarykova onkologického ústavu a senátorem Janem Žaloudíkem. Ve svých článcích pro Britské listy jsem často psal o tom, jak je důležité, aby v naší politice působily silné osobnosti, které jsou zároveň skutečnými morálními autoritami. Právě takovouto osobností a morální autoritou je pro mě pan profesor Jan Žaloudík, ředitel Masarykova onkologického ústavu a senátor za ČSSD. Jeho práci sleduji už dlouho a jelikož si jí nesmírně vážím, požádal jsem pana profesora, aby se se svými názory a zkušenostmi v oblasti zdravotnictví, sociální péče a politiky podělil také se čtenáři Britských listů. Pevně věřím, že pro ně budou stejně zajímavé a přínosné jako pro mě.

Výbory pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a Senátu v minulosti společně nejednaly, ačkoli jde o jeden parlament, jednu republiku a jedno zdravotnictví. Asi by měly.

Podle informací MT má ministerstvo v plánu přesunout správu seznamu výkonů a agendu kultivace DRG na ÚZIS. Je podle Vás tento krok systémově správný? Disponuje ÚZIS dostatkem odborníků pro tuto práci? Jakým způsobem by v takovém případě mělo být ošetřeno stanovování hodnoty bodu, aby tento proces byl co nejvíce transparentní a zohledňoval finanční možnosti ZP a celého systému?

V kritických etapách novodobého vývoje našeho zdravotnictví bývám emocí puzen se vyjádřit, ač rozum velí mlčet a pozorovat stav věcí jak trvale činí moudřejší mlčící a pozorující většina. Spontánně impulzivní vstup menševika ovšem někdy umožní projev zrychlit a zjednodušit až tak, že postačí třeba jen slova začínající na P, plně problematiku postihující.

Nepochybně je u nás v metodách financování zdravotní péče a nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění mnoho nezdravého a zasluhujícího nápravu. Nepochybně k chaotizaci významně  přispěla nedávná léta, počínaje Julínkovou reformaturou a Hegerovou plevelnou zákonotvorbou konče.

Reparát čili opravná zkouška není jen komplikací v životě studentů. Letos čeká reparát i jejich učitele, examinátory, zvolené i jinak etablované instalátory a správce pravidel medicíny respektive veřejného zájmu mít zdravotnictví kvalifikované a stabilní. A to nejde bez lékařů s patřičným vzděláním umožněným a uznaným také podle patřičných pravidel našich i zahraničních.

V rozhovoru s LN Jan Žaloudík mimo jiné podotýká: „Zdravotnictví je druh armády. Musíte včas nastoupit, někdo musí zavelet a řídit, všechno musí na sebe navazovat a nelze se v něm chovat úplně voluntaristicky. Je s podivem, naštěstí, že se při poměrně chaotickém režimu samoreguluje stejně jako džungle.“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. obdržel  dne 18.11.2014 Cenu  prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů.

1) Jste poradcem premiéra pro oblast zdravotnictví. Co mu radíte?

Leccos. Snažím se především dostát lékařské zásadě „primum non nocere“, tedy hlavně neškodit. Lidem, premiérovi, systému. Ve věci otázek zdravotního stavu jednotlivců i společnosti jsem však zvyklý dodržovat lékařské tajemství. Také pro vrozenou plachost vám více nepovím, neboť nakonec platí to  jak rozhodne pan premiér a vláda.