Profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc., je významným českým chirurgem a onkologem a od roku 2010 také senátorem Parlamentu České republiky za obvod Brno venkov. Narodil se v Ježkovicích u Vyškova, ale dětství a mládí prožil ve Frýdku Místku, kde také maturoval na gymnáziu.

k adresnému zvaní občanů do onkopreventivních screeningových programů v roce 2014.

Projekt adresného zvaní do screeningových programů běží již tři měsíce. Jak jeho průběh hodnotíte? Dá se považovat za úspěch?

Dne 18.února 2014 citovala naše média kanadskou studii, recentně publikovanou v British Medical Journal  (cit. BMJ 2014; 348 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g366, publ. 11.2.2014), podle níž se prý ukázalo, že mammografický screening karcinomu prsu není pro ženy nijak přínosný.

Je stále prostřeno. Naštěstí pořád ještě nepatříme k zemím s problematickou dostupností zdravotní péče v objemu ani sortimentu. Není žádná nezbytná zdravotnická odbornost či technologie, za kterou by museli naši občané cestovat do zahraničí. Tím hůře, že si tento stav nehýčkáme a trpělivě  bez humbuku nekultivujeme.

Pan prezident a pan ministr financí shodně soudí, že zdravotnictví je černá díra, a mnozí soudí podobně. Upracovaní zdravotníci z provozů se cítí dotčeni a právem se zlobí. Manažeři působící ve zdravotnictví jsou potichu, aby si nezadali, nedotkli se či nevystavili se, neboť soudí, že řeč se vede, voda teče a je třeba ve funkci přežít.

Prométheus přinesl lidem oheň, Edison žárovku, Jára Cimrman pokrok zkoumáním slepých cestiček, poplatkový zdravotní ministr před lety regulační poplatky. Od těch dob oheň hřeje, žárovky svítí, dálnice D1 se občas zaslepeně opravuje a poplatky v povědomí lidu o zdravotnictví a zdraví překryly vše ostatní a podstatné.

Editorial pro odborný časopis Rozhledy v chirurgii. Původně nás nazývali lékaři a chirurgy. Mívali  jsme  finanční limity, museli jsme s nimi vyjít a zajistit blaho nemocných. Poté jsme se stali poskytovateli zdravotní péče. Samozřejmě rovněž s limity prostředků pro provoz, rozvoj a blaho. Nejnověji jsme se stali dodavateli zdravotních služeb.

Možná už zase přišla na chvíli doba dívat se dopředu. Asi budeme muset znovu leccos pojmenovat a vysvětlit, co už vysvětleno a pochopeno být i mohlo. Budeme se tedy muset i nadále „vyčerpávat dohadováním“, jak se někteří obávají. Bez lepší komunikace všemi směry to v 3D systému nepůjde.

Odpovědi na otázky studentského časopisu Halas Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzit.

Děti mají své oblíbence, které obdivují i milují. Zprvu Kašpárka, Rákosníčka, Krtečka, Vílu Amálku, Křemílka a Vochomůrku, Jů a Hele, Maxipsa Fíka, Včelku Máju od Karla Gotta  později možná Batmana, Bruce Willise, Leoše Mareše, Lady Gaga a vlastně ani pořádně nevím které všechny osobnosti ze stovek našich i světových televizních kanálů jmenovat.