Musíme si asi postupně zvyknout, že sám reformní pan ministr zdravotnictví Leoš Heger bude postupně reformní opatření svá nebo svého dřívějšího koaličního kolegy Tomáše Julínka opravovat nebo zcela rušit.

1. Kdo je nebo bude stínový ministr zdravotnictví za ČSSD,

Zatím je touto pracovní, koordinační a nikterak lukrativní rolí pověřen prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor za ČSSD a místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Ministerstvo zdravotnictví se ještě neotřepalo z otřepané kauzy  IZIP, z poslaneckého nápadu plošných e-receptů, ostatně ani z krachu svých nadstandardů, připlácení za nadlékaře, elektronických aukcí na léky a dalších nekonzumovaných ustanovení, které si do zákonů halasně prosadilo.

Protože v naší rozvinuté demokratické zemi dobrých i horších tradic, vládní rozpočtové odpovědnosti a občanské prosperity stojí občas legislativa a její užívání nad rozumem, je dobré si přeříkat i věci zdánlivě prosté, abychom nebyli vedeni stranou.

Tak jako nic rozumného a řešícího nepřinesly občanům ani zdravotnímu systému ve svých důsledcích Julínkovy neregulačně regulační poplatky, nenese zjevně nic dobrého ani Hegerovo pojetí proměn zdravotnictví cestou nadstandardů a nadlékařů.

Co se lékařům s velkým humbukem a pouze pod tlakem akce "Děkujeme, odcházíme !" přidalo, to se jim teď už bez humbuku a postupně zase ubere.

Elektronizace zdravotnictví není nápad té či oné vládní nebo poslanecké garnitury v utrápené vlasti, ať už je míněna z nadšení či ve snaze pomáhat bližním nebo jakkoli účelově využít temných sil a zdrojů. Elektronizace zdravotnictví už mnoho let vůkol probíhá, pádí a vyvíjí se.

Masarykův onkologický ústav patří k rodinnému stříbru veřejného zdravotnictví Brna i celé České republiky. Proto se o něj vždy zajímali a zajímají nejen pacienti a odborníci, ale také různí privatizátoři. Převádět z veřejného majetku do soukromých rukou zařízení úspěšná, vybavená a perspektivní je totiž vždy výhodnější než usilovat o jakákoli jiná.

Ministr Heger počal své reformní zákony opravovat. Nepochybně je třeba ho v tomto úsilí podporovat. Opravný proces je však také třeba bedlivě sledovat, zda napravuje.

Kromě prezidentské  amnestie postihla národ a zejména média  hned v úvodu ještě veselejšího roku 2013 také amnézie, tedy ztráta paměti na to, co vskutku občany a zdravotnictví ještě nedávno loni trápilo a trápit bude.