Jak se už každoročně očekává, zdravotní pojišťovny se s nemocnicemi a lékaři na platbách pro příští rok opět nedohodly a jako už  každoročně výši  plateb určuje na poslední chvíli vyhláškou ministr zdravotnictví.

Vztah ministra zdravotnictví Leoše Hegera k vedení VZP se dlouhodobě vyznačoval až nepochopitelnou nekomunikací s touto jeho hlavní partnerskou institucí, která teď končí exkomunikací předsedy správní rady Marka Šnajdra a ředitele Pavla Horáka.

Nastala doba rušení. Vzrušeni rušením rušíme kdeco. Rušíme nemocniční  lůžka. Rušíme nemocnice malé i střední. Rušíme síť státních nemocnic. Nerušíme sice nemocničky zbytné, ale zato rušíme zdravotní ústavy, dětské ústavy, psychiatrické léčebny, zkrátka státní majetky ve prospěch soukromých a zabraných držav.

„Něco rychle vymyslete k zalepení díry!“ Tak nějak si představuji tichou instrukci pana premiéra panu ministru zdravotnictví někde u výtahu, aby byl odstraněn aktuální deficit financování zdravotní péče ve veřejných zdrojích.

Už před rokem senátoři upozorňovali, že mnohé části reformních zdravotních zákonů jsou vadné, neprospěšné, nereálné k naplňování a pro život nekonzumovatelné. Že nejsou porodem nového, nýbrž potratem neživotaschopného. Proto také podporu Senátu většina zdravotních zákonů nezískala.

Odpovědi na otázky redaktora J. Černého z internetového Deníku Referendum ze 4.11.2012.

Je několik dnů po krajských volbách. Vládní koalice se otřepala z neúspěchu, který prý vnímá jako signál, ale ve skutečnosti je jí na centrální úrovni upřímně jedno.

TOP ministr zdravotnictví docent Leoš Heger, nejslušnější a nejposlušnější z ministrů, soudí, že struktura veřejných zdravotnických zařízení je věcí zdravotních pojišťoven, nikoli jeho starost.

Zdravotní pojišťovny měly na sjednávání nových smluv s nemocnicemi celý rok. Cosi připravovaly, asi i taktizovaly, nicméně těžce propásly dobu k rozumnému jednání o jakékoli podstatné změně kdekoli.

1) Jaké parametry by měla mít síť smluvních zdravotních zařízení a kdo a jakým mechanismem by měl určovat její podobu?