1. Kdo je nebo bude stínový ministr zdravotnictví za ČSSD,

Zatím je touto pracovní, koordinační a nikterak lukrativní rolí pověřen prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor za ČSSD a místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Tak jako nic rozumného a řešícího nepřinesly občanům ani zdravotnímu systému ve svých důsledcích Julínkovy neregulačně regulační poplatky, nenese zjevně nic dobrého ani Hegerovo pojetí proměn zdravotnictví cestou nadstandardů a nadlékařů.

Co se lékařům s velkým humbukem a pouze pod tlakem akce "Děkujeme, odcházíme !" přidalo, to se jim teď už bez humbuku a postupně zase ubere.

Elektronizace zdravotnictví není nápad té či oné vládní nebo poslanecké garnitury v utrápené vlasti, ať už je míněna z nadšení či ve snaze pomáhat bližním nebo jakkoli účelově využít temných sil a zdrojů. Elektronizace zdravotnictví už mnoho let vůkol probíhá, pádí a vyvíjí se.

Masarykův onkologický ústav patří k rodinnému stříbru veřejného zdravotnictví Brna i celé České republiky. Proto se o něj vždy zajímali a zajímají nejen pacienti a odborníci, ale také různí privatizátoři. Převádět z veřejného majetku do soukromých rukou zařízení úspěšná, vybavená a perspektivní je totiž vždy výhodnější než usilovat o jakákoli jiná.

Ministr Heger počal své reformní zákony opravovat. Nepochybně je třeba ho v tomto úsilí podporovat. Opravný proces je však také třeba bedlivě sledovat, zda napravuje.

Kromě prezidentské  amnestie postihla národ a zejména média  hned v úvodu ještě veselejšího roku 2013 také amnézie, tedy ztráta paměti na to, co vskutku občany a zdravotnictví ještě nedávno loni trápilo a trápit bude.

Ministerstvo zdravotnictví se ještě neotřepalo z otřepané kauzy  IZIP, z poslaneckého nápadu plošných e-receptů, ostatně ani z krachu svých nadstandardů, připlácení za nadlékaře, elektronických aukcí na léky a dalších nekonzumovaných ustanovení, které si do zákonů halasně prosadilo.

Protože v naší rozvinuté demokratické zemi dobrých i horších tradic, vládní rozpočtové odpovědnosti a občanské prosperity stojí občas legislativa a její užívání nad rozumem, je dobré si přeříkat i věci zdánlivě prosté, abychom nebyli vedeni stranou.

Jak se už každoročně očekává, zdravotní pojišťovny se s nemocnicemi a lékaři na platbách pro příští rok opět nedohodly a jako už  každoročně výši  plateb určuje na poslední chvíli vyhláškou ministr zdravotnictví.