Výstava výtvarných prací paní Márie Malicherové, žáků ZŠ Zbraslav a Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka.

Výstava se konala a pořádala pod záštitou Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, která se konala 14.4.2015 v předsálí jednacího sálu Senátu PČR.