Rok narození 1954
Rodinný stav

rozvedený, dvě dcery, tři vnoučata

Vzdělání
 • lékařská fakulta UJEP v Brně, obor všeobecné lékařství (1979)
 • kandidatura věd (1992)
 • docentura (1998) a profesura (2003) v oboru chirurgie
 • specializační atestace I. a II. stupně z chirurgie (1983, 1988)
 • specializační atestace z klinické onkologie (1993)
 • zakládající specializační atestace z onkochirurgie (2012)
Současné zaměstnání chirurg a onkolog, ředitel, senátor
Profesní zkušenosti
 • Od roku 1979 pracuje jako chirurg a onkolog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, zprvu jako sekundární lékař, posléze docent, ředitel ústavu (2000-2001), náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku (2002-2008) a jako odborný lékař (2008-2010). Po výpovědi pro nadbytečnost pak pracoval přechodně v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a v Nemocnici Jihlava jako onkochirurg.
 • Od roku 2014 dosud je opět ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně.
 • 1999 - 2002 proděkan pro vědu a výzkum a 2003 - 2010 po dvě funkční období děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
 • Předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Poradce předsedy vlády pro zdravotnictví.
Další zajímavosti
 • 1985 - 1987 vědecký pracovník v Paterson Institute for Cancer Research a Christie Hospital v Manchesteru ve Velké Británii.
 • 1990 - 1992 vědecký pracovník ve Wistar Institute a na Pennsylvania University ve Philadelphii v USA
 • člen vědeckých rad lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Univerzity Karlovy, Agentury zdravotnického výzkumu a České lékařské komory, člen výborů České chirurgické společnosti a České onkologické společnosti
 • Autor více než 200 odborných prací, spoluautor několika odborných monografií a učebních textů
Zájmy a záliby zahrada, příroda, četba, rybaření, houbaření, turistika a cestování, kempování, hra na kytaru a banjo
Kraj Jihomoravský kraj